Know-How / Raporty

Czy pandemia zmieniła naszą odporność na stres?

10.11.2023

Przeprowadziliśmy  globalne badanie, które miało na celu sprawdzenie czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu pandemia wpłynęła na naszą odporność na stres.

Okres pandemii to nieustanne stawianie czoła dynamicznie zmieniającej się sytuacji, kwestionującej dotychczasowe zasady i metody działania, wymagające ogromnej adaptacyjności i elastyczności.

Raport z badań SHL prezentuje, jak zmiany te wpłynęły globalnie na poziom kompetencji związanych z radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami oraz rekomendacje w jaki sposób odzyskiwać równowagę i skutecznie budować poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników.

Zachęcamy do pobrania raportu i zapoznania się z badaniem.

Dots

Pobierz raport

Pobierz raport „Kluczowe wyzwania HR na 2022 rok” i dowiedz się jakie cele na ten rok stawiają sobie działy HR oraz gdzie widzą potencjalne ryzyka.

Proszę o zaznaczenie zgody.

Warto przeczytać

Artykuły

Pracownik HiPo na wagę złota

Przez ostatnią dekadę firma SHL zbierała i analizowała dane obejmujące ponad 6,6 milionów rekordów w swojej […]

Artykuły

High Performers = High Potentials?

Intuicyjnie odpowiemy zapewne na to pytanie przecząco. Osoby realizujące działania na wysokim poziomie i osiągające wysokie wyniki, […]

Artykuły

Testy i kwestionariusze nadal integralną częścią procesów HR

Aktualnym wyzwaniem dla specjalistów HR jest precyzyjny wybór narzędzi psychometrycznych wspierających decyzje personalne […]