Polityka cookies

Polityka Ochrony Prywatności w Serwisie, pliki Cookies przechowywane w urządzeniach użytkownika.

Przeglądanie serwisu nie wymaga podania przez użytkownika danych osobowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez użytkownika jego danych osobowych określonych przez SHL POLSKA. SHL POLSKA zapewnia że dane osobowe będą przetwarzane w zakresie adekwatnym dla celu przetwarzania. Zbierane w ten sposób dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla świadczenia funkcjonalności w ramach której użytkownik udostępnił SHL POLSKA te dane. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu jest SHL POLSKA. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. SHL POLSKA może powierzyć przetwarzanie tych danych osobowych podmiotom trzecim na podstawie pisemnej umowy, jednak wyłącznie w zakresie i celu w jakim sama przetwarza te dane.

Każdy użytkownik który powierzył za pośrednictwem serwisu przetwarzanie swoich danych osobowych SHL POLSKA ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla korzystania z funkcjonalności w ramach której użytkownik swoje dane osobowe udostępnił.

Pliki Cookies, oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik sieci internet korzysta ze stron internetowych niniejszego serwisu. Stosowane w ramach niniejszego serwisu pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika serwisu (w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego).

Serwis wykorzystuje wyłącznie pliki Cookies w zakresie analityki i statystyki serwisu. Serwis w ramach powyższego wykorzystuje dwa typy plików Cookies :

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Użytkownik serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie nadal możliwe w pełnej funkcjonalności. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki.

 

SHL POLSKA wykorzystuje Cookies własne w celach statystyki, identyfikacji użytkownika:

Nazwa Cookies Czas ważności Opis / cel
PHPSESSID Koniec sesji przeglądarki Używany do identyfikacji użytkowników.

 

SHL POLSKA wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, dostarczanych przez Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], w zakresie:

Nazwa Cookies  Czas ważności  Opis / cel
_ga  2 lata Używane do rozróżniania użytkowników.
__utma  2 lata od zagnieżdzenia / aktualizacji Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Cookie jest tworzone, gdy wykonywana jest biblioteka javascript i nie istnieją pliki cookie ___utma. Cookie jest aktualizowany za każdym razem gdy dane są wysyłane do Google Analytics.
__utmb  30 min od zagnieżdzenia/ aktualizacji  Używane do określenia nowych sesji / wizyt. Cookie jest tworzone, gdy wykonywana jest biblioteka javascript i nie istnieją pliki cookie ___utmb. Cookie jest aktualizowany za każdym razem gdy dane są wysyłane do Google Analytics.
__utmc Koniec sesji przeglądarki  Określenie, czy użytkownik był w nowej sesji / wizycie.
__utmz  6 miesięcy od zagnieżdzena/ aktualizacji  Przechowuje źródła ruchu lub kampanii, która wyjaśnia, jak użytkownik dotarł do witryny. Cookie jest tworzone, gdy wykonywana jest biblioteka javascript i jest aktualizowana za każdym razem gdy dane są wysyłane do Google Analytics.
__utmv 2 lata od zagnieżdżenia / aktualizacji Służy do przechowywania danych niestandardowych o użytkowniku. Plik ten jest tworzony, gdy deweloper używa _setCustomVar .Cookie jest aktualizowany za każdym razem dane są wysyłane do Google Analytics.

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.