Know-How / Artykuły

Testy i kwestionariusze nadal integralną częścią procesów HR

08.11.2023

Aktualnym wyzwaniem dla specjalistów HR jest precyzyjny wybór narzędzi psychometrycznych wspierających decyzje personalne lub procesy rozwojowe a nie decyzja czy w ogóle je wykorzystać. Na podstawie wyników badań SHL przeprowadzonych w listopadzie 2017 roku na 3.135 pracownikach obszaru HR można stwierdzić, że 50% firm obecnie korzysta z testów i kwestionariuszy, a kolejne 30% planuje je w najbliższej perspektywie.

Obszarem, w którym najczęściej są stosowane testy i kwestionariusze to rekrutacja. 61% organizacji deklaruje wykorzystanie narzędzi psychometrycznych do oceny zdolności i kompetencji kandydatów do pracy. Kolejny obszar to rozwój przywództwa. 54% firm bada kompetencje przywódcze, a 28% ma to w planach na najbliższą przyszłość. Podobnie rozkłada się częstotliwość korzystania z narzędzi w przypadku identyfikacji osób z wysokim potencjałem i talentów, lub do planowania ścieżek kariery.

Tabela nr 1. Wykorzystanie narzędzi psychometrycznych w różnych procesach HR – obecne i planowane.

 

Dziś narzędzia psychometryczne już nie tylko mają postać testów typu papier i ołówek. HRowcy mogą korzystać z platform, na których dostępne są narzędzia online a także rozwiązań umożliwiających korzystanie z nich mobilnie przez smartfon lub tableta. Co ciekawe – z wersji tradycyjnej (paper&pencil) nadal korzysta 1/3 z firm w Europie i Azji. W największym stopniu zaufanie do nich mają firmy z Bliskiego Wschodu i Afryki. W Australii i Nowej Zelandii 93% firm przeprowadzających badania – korzysta z nich w wersji online. W tym kraju także najbardziej popularne są także rozwiązania mobilne.

Tabela nr 2. Wykorzystanie różnych form testów i kwestionariuszy na świecie.

Jeśli przyjrzeć się preferencjom samych badanych okazuje się, że specjaliści i managerowie różnych szczebli preferują wykonywanie testów na komputerze, podczas gdy najmłodsi stażem – na smartfonie/tablecie. Warto wykorzystać tę wiedzę w doborze narzędzi dedykowanych różnym grupom kandydatów.

Wykres nr 1. Preferencje w zakresie sposobu wypełniania testów i kwestionariuszy wśród pracowników z różnych szczebli.

Testy zdolności – czy kwestionariusz osobowości? Kandydaci wszystkich szczebli preferują kwestionariusze osobowości od testów zdolności. 62% badanych woli być badanym w kontekście cech osobowości a tylko 24% chciałaby brać udział w testach badających zdolności analityczne. Jeśli zatem stosujemy narzędzia i zależy nam na tzw. candidate experience, mamy kilka wskazówek jak je dobrać, by kandydaci nie zniechęcali się w trakcie procesu selekcji.

 

Na podst. Tracy M. Kantrowitz, Kathy A. Tuzinski, Justin M. Raines. 2018 Trends Report. SHL, London, 2018.

Dots Dots

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań?

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji.