Testy i kwestionariusze nadal integralną częścią procesów HR

Aktualnym wyzwaniem dla specjalistów HR jest precyzyjny wybór narzędzi psychometrycznych wspierających decyzje personalne lub procesy rozwojowe a nie decyzja czy w ogóle je wykorzystać. Na podstawie wyników badań SHL przeprowadzonych w listopadzie 2017 roku na 3.135 pracownikach obszaru HR można stwierdzić, że 50% firm obecnie korzysta z testów i kwestionariuszy a kolejne 30% planuje je w najbliższej perspektywie.

Obszarem, w którym najczęściej są stosowane testy i kwestionariusze to rekrutacja. 61% organizacji deklaruje wykorzystanie narzędzi psychometrycznych do oceny zdolności i kompetencji kandydatów do pracy. Kolejny obszar to rozwój przywództwa. 54% firm bada kompetencje przywódcze a 28% ma to w planach na najbliższą przyszłość. Podobnie rozkłada się częstotliwość korzystania z narzędzi w przypadku identyfikacji osób z wysokim potencjałem i talentów lub do planowania ścieżek kariery.

Tabela nr 1. Wykorzystanie narzędzi psychometrycznych w różnych procesach HR – obecne i planowane.

Dziś narzędzia psychometryczne już nie tylko mają postać testów typu papier i ołówek. HRowcy mogą korzystać z platform, na których dostępne są narzędzia online a także rozwiązań umożliwiających korzystanie z nich mobilnie przez smartfon lub tableta. Co ciekawe – z wersji tradycyjnej (paper&pencil) nadal korzysta 1/3 z firm w Europie i Azji. W największym stopniu zaufanie do nich mają firmy z Bliskiego Wschodu i Afryki. W Australii i Nowej Zelandii 93% firm przeprowadzających badania – korzysta z nich w wersji online. W tym kraju także najbardziej popularne są także rozwiązania mobilne.

Tabela nr 2. Wykorzystanie różnych form testów i kwestionariuszy na świecie.

 

Jeśli przyjrzeć się preferencjom samych badanych okazuje się, że specjaliści i managerowie różnych szczebli preferują wykonywanie testów na komputerze, podczas gdy najmłodsi stażem – na smartfonie/tablecie. Warto wykorzystać tę wiedzę w doborze narzędzi dedykowanych różnym grupom kandydatów.

Wykres nr 1. Preferencje w zakresie sposobu wypełniania testów i kwestionariuszy wśród pracowników z różnych szczebli.

Testy zdolności – czy kwestionariusz osobowości? Kandydaci wszystkich szczebli preferują kwestionariusze osobowości od testów zdolności. 62% badanych woli być badanym w kontekście cech osobowości a tylko 24% chciałaby brać udział w testach badających zdolności analityczne. Jeśli zatem stosujemy narzędzia i zależy nam na tzw. candidate experience, mamy kilka wskazówek jak je dobrać by kandydaci nie zniechęcali się w trakcie procesu selekcji.

 

Na podst. Tracy M. Kantrowitz, Kathy A. Tuzinski, Justin M. Raines. 2018 Trends Report. SHL, London, 2018.

 

Autor: Iwona Ostrowska

    UDOSTEPNIJ

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI