Know-How / Artykuły

Assessment Development Center online – tak skuteczne jak stacjonarne?

10.11.2023

Sytuacja pandemii wymusiła zdalną realizację zadań – wszyscy widzieliśmy, że przyspieszyła ona wiele procesów. Z dnia na dzień z kilkunastu procent osób wykonujących pracę zdalną przeskoczyliśmy do nawet kilkudziesięciu, sprawnie adaptując się do nowej rzeczywistości.

Narzędzia HR już od lat wspierały rekrutacje przez ciągle rozbudowywane systemy i rozwiązania online. Sceptycy hamowali ten rozwój wskazując na konieczność osobistego kontaktu, ale w obliczu tzw. lockdownu wielu metodologów i doświadczonych asesorów potwierdziło, że badanie kompetencji w ten sposób przynosi spodziewane efekty.

Trend będzie się nadal utrzymywać, czego przykładem jest Assessment Development Center online (AC/DC), czyli całkowicie zdalna i kompleksowa metodologia oceny, bez konieczności bezpośredniego spotykania się twarzą w twarz z kandydatem.

W tym artykule:

 • omówimy co zrobić, aby zdalna sesja AC/DC była tak samo skuteczna jak stacjonarna oraz w zgodzie z międzynarodowymi wytycznymi
 • opiszemy zalety oraz wady sesji AC/DC online

 

 

Co można zbadać za pomocą zdalnego AC/DC?

Obecnie większość kluczowych kompetencji można zbadać zdalnie. Dlatego też AC/DC przeprowadzone w całości online sprawdzi się idealnie – wystarczy dobre łącze internetowe, komputer, kamera oraz mikrofon. Otrzymane przez kandydata wyniki są rejestrowane i porównywane z określonymi wymaganiami na danym stanowisku dokładnie w taki sam sposób, jakbyśmy to robili po przeprowadzeniu oceny w bezpośrednim kontakcie.

Podsumowując, na podstawie sesji AC/DC przeprowadzonej zdalnie, uzyskamy:

 • ocenę w odniesieniu do konkretnych kompetencji, których posiadanie przez kandydata jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w pracy,
 • ocenę, która opiera się na danych z wielu źródeł, podzielonej na odpowiednie kategorie (np. zachowanie, kompetencje, wiedzę),
 • ocenę, na którą składają się dane zintegrowane z wielu źródeł, w tym różnych zadań i ćwiczeń (jak np. testy, symulacje prawdziwej pracy, prezentacje, wywiady).

 

 

Jak wygląda ocena w wersji online zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi?

Według zaleceń ekspertów, ocena powinna dotyczyć wielu aspektów i kompetencji kandydata oraz być dokonywana przez wielu obserwatorów – i te główne zasady sesja online realizuje w pełni. Badacze, którzy stworzyli międzynarodowe wytyczne (Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations) wymieniająpodstawowe elementy prawidłowej oceny.

Bazując na owych zaleceniach przeanalizowaliśmy każdy element zastanawiając się, jak wypada on w kontekście sesji zdalnej:

 • Analiza stanowiska pracy – zdalnie dokonywana jest standardowo, jak przed każdym procesem.
 • Klasyfikacja zachowań – z doświadczeń SHL wynika, że zachowania opisane w kompetencjach można także zaobserwować w trakcie zdalnej sesji.
 • Wieloźródłowa ocena – powinna być złożona nie tylko z obserwacji, ale też być wzbogacona testami czy wywiadem – co można bez problemu zrealizować online.
 • Matryca i ćwiczenia – większość ćwiczeń AC/DC opiera się na dialogu, który możemy łatwo odegrać poprzez platformę online. Zadania inne, np. koszyk zadań są nawet łatwiejsze, gdyż wersja online pomaga zsumować wyniki oraz zaklasyfikować i poddać finalny materiał ocenie. Treść zadań może być wysyłana wcześniej do uczestnika lub udostępniona online w trakcie sesji.
 • Ćwiczenia grupowe – to typ aktywności, który może budzić obawy czy w wersji online zostanie przeprowadzony z tą samą jakością. Wydaje się, że zależy to od komunikatora i jego ograniczeń. Asesorzy mogą mieć jedynie problem z obserwacją mowy ciała uczestników podczas wspólnych ćwiczeń. Można poszukać takiego rozwiązania, w którym, jeśli nie jest to pandemiczny okres – uczestnicy akurat tę aktywność odgrywają wspólnie w jednym pomieszczeniu. Jeśli nie ma takiej możliwości, warto poszukać rozwiązań oferujących interakcje w wirtualnej przestrzeni.
 • Notatki– obserwacje mogą być rejestrowane dokładnie tak, jak na tradycyjnych sesjach.
 • Sesja integracji – może odbywać się online, gdyż narzędzia IT umożliwiają współdzielenie obrazu, by zaprezentować zapiski, oceny, zestawienia.
 • Standaryzacja procesu – oczywiście warto zadbać o to, aby formuła online lub tradycyjna była taka sama dla wszystkich.
 • Raport – w tym zakresie nic się nie zmienia. Można w nim wspomnieć, że osoba uczestniczyła w sesji online i zwrócić szczególną uwagę, czy mogło to mieć wpływ na jej zachowanie, czy sama zgłaszała takie obawy oraz jakie jest jej postrzeganie tej sytuacji.
 • Feedback – również może odbywać się zdalnie. Raport można wyświetlić na ekranie dla uczestnika, który może go także otrzymać po sesji. Jeśli wystąpi zgoda uczestników – sesja może być nagrana i odtwarzana, co pozwala na pogłębione obserwacje i analizy.

AC/DC online – zalety

Poniżej zebraliśmy wszystkie zalety płynące z realizacji zdalnej sesji AC/DC:

 • elastyczność czasu i miejsca realizacji sesji,
 • możliwość realizacji sesji łączącej asesorów i kandydatów z całego świata, gdzie warunkiem jest dostęp do stałego łącza oraz komfortowe warunki,
 • kandydaci mogą uczestniczyć w sesji z domu lub ze swojego miejsca pobytu, co obniża stres związany z samym dojazdem na spotkanie i znajdowaniem się w zupełnie nowej przestrzeni,
 • krótszy czas oczekiwania na wyniki i raport z uwagi na większą elastyczność i dostępność asesorów oraz uczestników.

Większy komfort uczestników może wpływać pozytywnie na ich swobodę pracy podczas sesji i ukazanie naturalnych sposobów działania (wystarczy procedurę przećwiczyć wcześniej, sprawdzić działanie narzędzi, dostęp, logowanie się, itp.).

AC/DC online – wady

Jak wiemy, nie ma rozwiązań idealnych, więc także sesja AC/DC online może mieć swoje słabsze strony, jednak większości z tych minusów można zapobiec:

 • słaba jakość łącza internetowego – warto sprawdzić wcześniej, czy obraz i dźwięk się nie zacinają, by sesja przebiegła bez zakłóceń,
 • niekompatybilność oprogramowania – warto zrobić próbną sesję, by zapobiec problemom technicznym podczas prawdziwej sesji,
 • większy stres osoby, która nie lubi takiej formy kontaktu – w takim wypadku również warto zrobić sesję próbną, podkreślić, że to rozwiązanie gwarantuje te same warunki dla wszystkich uczestników. Obecnie wiele osób, dzięki upowszechnieniu pracy zdalnej, ma już doświadczenia z tą formą komunikacji,
 • brak bezpośredniego spotkania i nawiązania kontaktu wzrokowego – dopóki nie oceniamy kompetencji prezentacyjnych, to nie ma większego znaczenia. Pozostałe kompetencje w mniejszym stopniu opierają się na ocenie mimiki twarzy.

Jak wygląda ocena AC/DC online?

Zdalna sesja AC/DC całkowicie spełnia główne założenia wielowymiarowej oceny i rozwoju kandydatów i odbywa się pod okiem doświadczonych obserwatorów.

Oferujemy kompleksowe Assessment Development Center online z uwzględnieniem:

 • kontaktu przez platformę wideo, co pozwala na obserwację i interakcję z asesorami na żywo,
 • nowoczesnej formy sesji, która pozwala kandydatom wykazać się umiejętnościami, z których korzystają w codziennej pracy,
 • elastyczności i odpowiedzi na współczesne wyzwania poprzez ocenę w każdym miejscu i czasie, potrzebny jest jedynie dostęp do internetu,
 • wysokiej jakości wyników, które nie odbiegają od wyników na podstawie stacjonarnego spotkania twarzą w twarz.

 

Autorzy:
Iwona Ostrowska – dyrektor zarządzający, MBA, psycholog pracy i organizacji
Patrycja Stukator – specjalistka d/s komunikacji, copywriter

Źródła:
1) Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, The International Taskforce on Assessment Center Guidelines
2) Zastosowanie Development Centre w praktyce – case study. Anna Bugalska i Iwona Ostrowska. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
3) Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników. Charles Woodruffe
4) Dane wewnętrzne SHL Polska

Dots Dots

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań?

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji.

Avatar Iwona Ostrowska oraz Patrycja Stukator

Warto przeczytać

Artykuły

Pracownik HiPo na wagę złota

Przez ostatnią dekadę firma SHL zbierała i analizowała dane obejmujące ponad 6,6 milionów rekordów w swojej […]

Artykuły

High Performers = High Potentials?

Intuicyjnie odpowiemy zapewne na to pytanie przecząco. Osoby realizujące działania na wysokim poziomie i osiągające wysokie wyniki, […]

Artykuły

Testy i kwestionariusze nadal integralną częścią procesów HR

Aktualnym wyzwaniem dla specjalistów HR jest precyzyjny wybór narzędzi psychometrycznych wspierających decyzje personalne […]