Case studies

Kärcher standaryzuje globalne procesy HR, by zapewnić wysokiej jakości rekrutację i rozwój.

05.12.2023

Stojąc przed koniecznością podejmowania lepszych i trafniejszych decyzji dotyczących talentów, Kärcher zwrócił się do SHL o pomoc we wprowadzeniu standardów oceny na całym świecie, by  zapewnić wysokiej jakości rekrutację i rozwój.

Wyzwanie

Kärcher osiągnął roczny obrót w wysokości 2,12 miliarda euro, najwyższy w swojej historii. Był to ostatni kamień milowy w trwającej transformacji firmy z przedsiębiorstwa średniej wielkości w globalną korporację. Wraz z dalszym wzrostem przychodów, rosła również potrzeba zatrudniania i rozwijania najlepszych pracowników.

„Carmen Kiesele, specjalistka ds. HR i kierownik projektu, mówi: „W Kärcher istnieje długoletnia tradycja rozwoju pracowników, która ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w liczbie dni poświęconych na szkolenia, ale także w wysokich oczekiwaniach co do celów, jakie ma dostarczyć. Szukaliśmy odpowiednich rozwiązań do oceny talentów, które globalnie pomogą nam zarządzać talentami, jednocześnie utrzymując jakość selekcji i rozwoju personelu. Chcieliśmy podejmować obiektywne, uczciwe i trafne decyzje dotyczące tego, jakich ludzi zatrudniamy i rozwijamy zarówno lokalnie, jak i globalnie. Narzędzia oceny musiały być naukowo przebadane oraz dostępne online w jak największej liczbie języków i z różnymi normami.”

Rozwiązanie

 

W poszukiwaniu odpowiedniego rozwiązania do zarządzania talentami, Kärcher szybko natrafił na ofertę narzędzi SHL. „Narzędzia online, takie jak kwestionariusz osobowości OPQ, trafiły w nasze oczekiwania ponieważ intuicyjnie i łatwo się je wypełnia. Minimalizują też ryzyko stronniczości czy fałszowania wyników”, mówi Kiesele.

 

Kärcher przekonał się też, że narzędzia SHL można z łatwością wdrożyć w wielu krajach jednocześnie.

Quote Carmen Kiesele, specjalistka ds. HR i kierownik projektu "Nasza potrzeba korzystania z narzędzi oceny w wielu językach i z wieloma grupami porównawczymi została w pełni zaspokojona”.

Zanim wprowadzono nowe standardy do procesów rekrutacji i rozwoju, menedżerowie HR z wszystkich regionów zostali przeszkoleni i certyfikowani przez doświadczonych trenerów SHL, dzięki czemu firma zyskała gwarancję, że wyniki testów będą interpretowane poprawnie, a Ci którzy wypełnili testy SHL, uzyskają wysokiej jakości informację zwrotną.

SHL wspólnie z klientem opracował spersonalizowany raport osobowości, który profilował mocne i słabe strony kandydata w odniesieniu do modelu kompetencji Kärcher. Wraz z raportem generował się dopasowany formularz do rozmowy opartej na tychże kompetencjach. Dzięki temu specjaliści HR w Kärcher na całym świecie z łatwością mogli weryfikować „dopasowanie” kandydatów do kultury korporacyjnej firmy.

Rezultaty

Dziś Kärcher używa narzędzi SHL w 20 językach i w 48 krajach, zarówno do celów rozwojowych, jak i bardziej strategicznych związanych z planowaniem i budowanie puli talentów na przyszłość. „Otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie na temat ocen od wielu menedżerów HR z różnych krajów. Dostosowując raporty z wynikami do naszego modelu kompetencji, narzędzia SHL zaczęły posługiwać się naszym językiem korporacyjnym i umożliwiają nam udzielanie konkretnych odpowiedzi na pytania dotyczące talentów”, mówi Kiesele. Dodaje: „Stosując takie rozwiązanie w kontekście międzynarodowym, mamy wpływ na globalną poprawę standardów jakości. Dzięki możliwości porównywania naszych talentów zarówno w rekrutacji, jak i w procesach rozwojowych, możemy obsadzać stanowiska na arenie międzynarodowej najlepiej wykwalifikowanymi kandydatami – ważny krok w naszej strategii globalnego i lokalnego wzrostu”.

Dots Dots

Zainteresowało się to rozwiązanie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Warto przeczytać

Artykuły

Zarządzanie talentami – co można zrobić lepiej?

Inwestowanie w rozwój talentów przynosi znaczące korzyści zarówno dla organizacji, jak i jej pracowników. Umożliwia […]

Artykuły

AI wspiera podejmowanie decyzji personalnych

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w działaniach HR staje się coraz bardziej powszechne i wspiera tworzenie […]

Raporty

Neuroróżnorodność w miejscu pracy

SHL globalnie prowadzi intensywny projekt badawczy nad neuroróżnorodnością, by opracować najlepsze praktyki w obszarze selekcji i zatrudniania […]