Case studies

GSK reorganizuje działy sprzedaży

22.11.2023

Glaxo Smith Kline (GSK) pomyślnie reorganizuje regionalne działy sprzedaży przy współpracy z SHL.

O firmie GSK

  • Światowy lider wśród firm farmaceutycznych, zatrudniający około 99 tysięcy pracowników w ponad stu krajach.
  • Globalna firma biofarmaceutyczna, której celem jest łączenie nauki, technologii i umiejętności, aby razem pokonywać choroby.
  • Tworzy nowoczesne leki i szczepionki oraz angażuje się w zwiększanie dostępu do efektywnych terapii dla pacjentów.

Wyzwanie

  • Oddział GSK Finlandia potrzebował przeorganizować swoją strukturę w taki sposób, by zapewnić bliską współpracę między poszczególnymi działami. Nowa struktura organizacji wymagała nowego podziału ról i obowiązków, a celem GSK stało się utrzymanie zaangażowania pracowników firmy w trakcie wdrażania zmian.
  • Dodatkowo, proces reorganizacji należało przeprowadzić w sposób uczciwy i zrozumiały dla wszystkich uczestników, stosując się do najlepszych praktyk z zakresu restrukturyzacji. Proces należało przeprowadzić na tyle sprawnie, aby nie dopuścić do spadku bieżących interesów oraz demotywacji pracowników.

 

Rozwiązanie

  • Pierwszym krokiem było zdefiniowanie kompetencji potrzebnych na nowych stanowiskach. Model kompetencji przywódczych GSK został zmapowany na Uniwersalny Model Kompetencji SHL.
  • Dla każdego stanowiska wybrano cztery spośród pięciu kompetencji, co pomogło w doborze odpowiednich narzędzi psychometrycznych do procesu oceny oraz dostarczyło GSK raporty kompetencyjne SHL.
  • Zanim rozpoczęto proces oceny, GSK udostępniło pracownikom opisy stanowisk oraz umożliwiło każdemu aplikowanie na wybrane stanowisko, bez względu na dotychczasową rolę. Większość zareagowała na tę możliwość bardzo pozytywnie.
  • Na początek obsadzono stanowiska menadżerów biznesowych i szefa działu marketingu, w sumie osiem osób. Kandydaci na te stanowiska byli oceniani tylko przez konsultantów SHL. Trenerzy SHL przeszkolili także personel HR w zakresie przeprowadzania wywiadu opartego na kryteriach oraz dokładnego i prawidłowego interpretowania raportów z narzędzi psychometrycznych SHL.

Quote Susanna Grundstrom, Project Manager w GSK „Co zaskakujące, menedżerowie nie mieli wielu wątpliwości co do wyboru odpowiednich kandydatów do swoich działów. Nauczyli się koncentrować na wymaganych kompetencjach i udało im się spojrzeć inaczej na osoby, które często znali osobiście.”

Rezultaty

Jak to bywa w przypadku wielu reorganizacji, część dotychczasowych pracowników firmy nie odnalazła się w nowej strukturze organizacyjnej i zdecydowała się na opuszczenie GSK. „Część osób podchodziła bardzo sceptycznie do wykorzystania narzędzi psychometrycznych jako części procesu, ale zauważyliśmy, że były one pozytywnym doświadczeniem dla ludzi, którzy je wykonali, a konsultanci SHL dawali i nauczyli nas dawać feedback w bardzo profesjonalny sposób, który rozwiał wszelkie wątpliwości”- powiedziała Susanna Grundstrom, Project Manager w GSK.

Cały projekt został ukończony w przeciągu czterech tygodni dzięki ciężkiej pracy ludzi z działu HR oraz zaangażowaniu menadżerów i całego zespołu projektowego.

„Projekt poprawił relacje i porozumienie pomiędzy ludźmi z HR i kierownictwem liniowym. Dział HR stał się strategicznym partnerem dla biznesu i jest w stanie lepiej zarządzać zasobami ludzkimi. Atmosfera i motywacja wśród nowo wybranych pracowników jest bardzo dobra co pokazuje, że znaleźliśmy odpowiednich ludzi na nowe stanowiska, a proces zakończył się sukcesem”- podsumowuje Susanna.

Dots Dots

Zainteresowało Cię to rozwiązanie?

Odezwij się do nas, by uzyskać więcej informacji.

Warto przeczytać

Artykuły

Zarządzanie talentami – co można zrobić lepiej?

Inwestowanie w rozwój talentów przynosi znaczące korzyści zarówno dla organizacji, jak i jej pracowników. Umożliwia […]

Artykuły

AI wspiera podejmowanie decyzji personalnych

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w działaniach HR staje się coraz bardziej powszechne i wspiera tworzenie […]

Raporty

Neuroróżnorodność w miejscu pracy

SHL globalnie prowadzi intensywny projekt badawczy nad neuroróżnorodnością, by opracować najlepsze praktyki w obszarze selekcji i zatrudniania […]