Case studies

Bristol-Myers Squibb wdraża program rozwojowy HIPO

24.11.2023

W celu usprawnienia wewnętrznej transformacji, Bristol-Myers Squibb jako lider w obszarze biotechnologii, zastosował ocenę wysokiego potencjału (HIPO) oraz wprowadził ukierunkowany rozwój pracowników.

O firmie

  • Jedna z największych globalnych firm farmaceutycznych, z główną siedzibą w USA
  • Zatrudnia ponad 32 000 ludzi na całym świecie
  • Rozwija i produkuje farmaceutyki oraz bio-farmaceutyki w takich obszarach jak onkologia, kardiologia, psychiatria, choroby metaboliczne.

Wyzwanie

Firmy biotechnologiczne stanowią około 20% globalnego rynku farmaceutycznego i rosną o ponad 8% rocznie – dwa razy szybciej niż pozostałe branże. Bristol-Myers Squibb (BMS) zdawał sobie sprawę, że dalsze odnoszenie sukcesów i wzrost w tak dynamicznej branży wymaga ciągłych zmian i doskonalenia. Rosnące koszty, złożoność struktur oraz nadzór regulacyjny typowy dla firm biotechnologicznych, oznaczały konieczność wprowadzenia zmian w puli talentów w organizacji, jak tłumaczy dyrektor HR, Elinora Pisanti. „W BMS jesteśmy w połowie drogi transformacji stabilnej firmy farmaceutycznej w dominującą firmę biotechnologiczną,” mówi Pisanti. „To wymaga od nas pracy w inny sposób – musimy działać szybciej, nadawać indywidualną odpowiedzialność i wspierać innowacje w całej organizacji. Chcemy przekraczać granice tego, co możemy zrobić w porównaniu z naszą konkurencją.” Dlatego Pisanti położyła szczególny nacisk na rozwój menedżerów BMS, którzy odgrywają kluczową rolę w komunikacji wartości i strategii BMS prowadzących do zmiany kulturowej. „Musimy osadzić nasze wartości na każdym poziomie organizacji, zachęcając naszych menedżerów do rozwijania swoich zdolności przywódczych,” mówi Pisanti. „Chcemy, aby byli bardziej otwarci i inkluzywni, a ich zespoły bardziej odpowiedzialne.”

Rozwiązanie

Jako pierwszy krok w rozwoju kompetencji istotnych dla sukcesu BMS, Pisanti sięgnęła po rozwiązanie HIPO SHL, aby zrozumieć prawdziwy potencjał przywódczy 74 pracowników z wysokimi wynikami w pracy.

Dużą zaletą wdrożenia rozwiązania SHL, jak twierdzi Pisanti, jest to, że duża część obciążenia spadła z pleców HR i lokalnych menedżerów.

Quote Elinora Pisanti, Dyrektor HR "Ludzie mogą się uczyć samodzielnie i we własnym tempie. A ponieważ nie muszą nas angażować, mamy więcej czasu na realizowanie celów HR dotyczących lokalnej odpowiedzialności i samowystarczalności. To było dokładnie to, czego szukaliśmy."

BMS współpracował również z SHL przy projektowaniu procesu oceny oraz jego zawartości, w tym nad przekazem dostosowanym do konkretnych grup pracowników, w ramach serii webinarów i warsztatów rozwojowych dla około 400 menedżerów i pracowników BMS. Pisanti wyjaśnia: „Sesje wprowadziły nasze zespoły w tematykę działań rozwojowych, co pomogło im ściślej powiązać plany rozwoju z wynikami w pracy.”

Rozwiązanie HiPo zastosowane przez BMS

Rozwiązanie to obejmuje kompleksową ocenę potencjału pracowników pod kątem kompetencji opisanych w modelu HiPo (ang. High Potential)

Identyfikacja talentów

Pracowników szeregowych jest wielu, ale nieliczni posiadają potencjał do objęcia w przyszłości ról menedżerskich. Postaw na obiektywny proces oceny ich potencjału, by zbudować pulę talentów i sukcesorów. Skorzystaj z naszej pomocy i wybierz rozwiązanie oparte na zbadanym naukowo modelu High Potential (HiPo).

Zobacz

Rezultaty

Zarówno uczestnicy procesu rozwojowego HIPO, jak i sama organizacja, pozytywnie odebrali program. Każdemu uczestnikowi przeprowadzono ocenę 360 stopni, w której pytano oceniających, czy zauważyli zmiany w zachowaniu zgodne z celami programu. Wyniki były prawie jednogłośne, ponieważ 99% oceniających stwierdziło, że widzieli pozytywne zmiany u tych, którzy brali udział w programie. Uczestnicy również wydali bardzo pozytywną opinię, a 73% z nich stwierdziło, że poleciłoby rozwiązanie SHL kolegom.

Według Pisanti, ścisłe dopasowanie działań rozwojowych do potrzeb biznesu pomogło BMS wprowadzić zmiany kulturowe. „Mamy teraz doskonałą podstawę do tego, by promować nasze nasze wartości w firmie,  tak by stały się częścią naszej kultury, zmieniając to, jak liderzy rozmawiają o swoich ludziach i jak rozwijają swoje talenty. SHL daje nam możliwość pomiaru i śledzenia tego rozwoju.”

SHL pomaga nam rozwijać zachowania, które sprawiają, że stajemy się bardziej zwinni, odpowiedzialni i innowacyjni. Dzięki temu, że pracownicy stają się bardziej odpowiedzialni za swoją karierę.

Dots Dots

Zainteresowało Cię to rozwiązanie?

Odezwij się do nas, by uzyskać więcej informacji.

Warto przeczytać

Artykuły

Ocena kompetencji a zaangażowanie pracowników

Pracownicy odchodzą z pracy w rekordowych liczbach, generując koszty i luki w realizacji celów firmy. Dowiedz się, […]

Artykuły

Zarządzanie talentami – co można zrobić lepiej?

Inwestowanie w rozwój talentów przynosi znaczące korzyści zarówno dla organizacji, jak i jej pracowników. Umożliwia […]

Artykuły

AI wspiera podejmowanie decyzji personalnych

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w działaniach HR staje się coraz bardziej powszechne i wspiera tworzenie […]