Know-How / Artykuły

Zwinny czy HiPo?

08.11.2023

W poszukiwaniu talentów kilkanaście lat temu organizacje wsparło dwóch badaczy/praktyków HR: Eichinger R.W. i Lombardo M.M. budując koncepcję Learning Agility. Opiera się ona na uczeniu przez doświadczenie i zawiera 4 czynniki:

  • People agility– otwartość na doświadczenia, różnorodność i odmienne opinie, samoświadomość, zrozumienie innych i gotowość do pełnienia wielu ról jednocześnie, radzenie sobie z konfliktami i doskonałe umiejętności komunikacyjne,
  • Mental agility – ciekawość, radzenie sobie z niejednoznacznością i jednocześnie kompleksowymi problemami, kwestionowanie status quo, poszukiwanie rozwiązań,
  • Change agility – eksperymentowanie, podejmowanie wyzwań, branie na siebie odpowiedzialności i zobowiązań, poszukiwanie nowych podejść do starych problemów.
  • Results agility – osiąganie celów, determinacja, elastyczność i dopasowanie do okoliczności/możliwości, wpływ.

Model High Potential SHL skoncentrowany na identyfikowaniu osób z potencjałem do objęcia odpowiedzialnych ról w przyszłości. Obejmuje obszar związany z kompetencjami, cechami osobowości i zdolnościami analitycznymi oraz zdolnością do uczenia się, a dodatkowo bada motywację i zaangażowanie. To znacznie młodszy konstrukt, sprawdzony już w praktyce na całym świecie. Przeprowadzono m.in. badania, których celem było zweryfikowanie jak blisko/daleko od siebie są oba podejścia.

Dots

Związek między Learning Agility i modelem HiPo (kompetencje)

Mental Agility

Analiza informacji, Orientacja na wyniki, Spełnianie oczekiwań Klienta.

People Agility

Nawiązywanie relacji, Współpraca, Przekonywanie i wywieranie wpływu, Prezentowanie, Radzenie sobie ze stresem.

Change Agility

Kreatywność i innowacyjność , Tworzenie strategii i koncepcji, Dostosowywanie się, Reagowanie na zmiany.

Results Agility

Podejmowanie decyzji, Osiąganie celów zawodowych, Przedsiębiorczość, Nastawienie komercyjne.

Co to oznacza? Model HiPo autorstwa SHL badany jest w oparciu o kwestionariusze osobowości i testy zdolności. Jeśli ma on związek z Learning Agility – dla praktyków HR oznacza to możliwość wykorzystania konkretnych narzędzi w selekcji właściwych kandydatów lub diagnozowaniu obszarów rozwojowych. Może być także informacją gdzie leży potencjał a zatem baza, na której można budować zwinne podejście pracowników.

Obie koncepcje powstały niezależnie w pewnym odstępstwie czasowym. To także pokazuje na co stawiają organizacje i w oparciu o jaką mozaikę kompetencji mogą odnosić sukcesy.

Odpowiedź na pytanie tytułowe brzmi: ZWINNY = HIPO.

Jeśli chcesz poznać Model High Potential SHL zapraszamy do kontaktu z Konsultantami SHL.

 

Dots Dots

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań?

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji.

Avatar Iwona Ostrowska