Know-How / Artykuły

Polscy liderzy w natarciu – Cztery typy polskich liderów

10.11.2023

Na początku 2019 roku opublikowaliśmy w Polsce raport „Przedsiębiorcze przywództwo. Perspektywa globalna i lokalna”. Do przeprowadzenia badań zainspirowało nas powracające wciąż pytanie – czy istnieje taki zestaw preferencji i zachowań lidera, który można uznać za najbardziej skuteczny w jego pracy?

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, poprosiliśmy wybranych liderów polskich organizacji o wypełnienie Kwestionariusza Osobowości Zawodowej OPQ, który dogłębnie bada preferencje pod kątem określonych zachowań i sytuacji w pracy. Interesowało nas, jakimi cechami charakteryzują się polscy liderzy, jak sami siebie widzą w swoim środowisku pracy i czy są wśród nich liderzy przedsiębiorczy.

W badaniu wzięło udział 126 liderów wyższego szczebla. Ich profile osobowości przenalizowaliśmy ilościowo pod kątem najbardziej i najmniej preferowanych zachowań. Zastosowana przez nas metoda statystycznej analizy skupień pozwoliła nam wyodrębnić cztery typy liderów.

Cztery typy polskich liderów

Przedstawione powyżej cztery typy polskich liderów na pewno nie wyczerpują wszystkich możliwych stylów czy sposobów na osiąganie skuteczności przywódczej w firmach. Nie mamy również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który z tych czterech typów jest najlepszy. Wszystko zależy od wyzwań biznesowych i kontekstu, w jakim liderzy pracują i jak ich osobiste predyspozycje pomagają im realizować cele organizacji.

Określenie wyzwań biznesowych dla organizacji oraz dobranie najbardziej skutecznych liderów do radzenia sobie z nimi, umożliwia nasze nowe rozwiązanie Leader Edge. Dzięki Leader Edge dopasujesz swoich liderów do specyfiki biznesu, w którym operuje Twoja firma i zwiększysz prawdopodobieństwo odniesienia długofalowego sukcesu.

Skontaktuj się z nami już dziś, by zapoznać się ze szczegółami rozwiązania Leader Edge.

Dots Dots

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań?

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji.

Avatar Aneta Fita