Case studies

LM Glasfiber standaryzuje globalne procesy rekrutacji

22.11.2023

SHL pomogło firmie LM Glasfiber usystematyzować i zobiektywizować globalne procesy rekrutacji.

O firmie LM Glasfiber

  • Wiodący światowy producent turbin wiatrowych
  • Zatrudnia około 7 500 pracowników na całym świecie
  • Poszerza globalny zasięg poprzez tworzenie konkurencyjnej technologii w zakresie turbin wiatrowych
  • Główna siedziba mieści się w Danii, a jednostki usługowe i produkcyjne znajdują się w 9 krajach: Danii, Niemczech, Polsce, Holandii, Hiszpanii, USA, Kanadzie, Indiach i Chinach

Wyzwanie

  • LM Glasfiber zanotowało znaczący wzrost i postanowiło zainwestować w nowe fabryki ulokowane na kluczowych światowych rynkach.
  • To wyzwanie stworzyło potrzebę zrekrutowania dużej liczby pracowników na całym świecie, w tym zarówno inżynierów, pracowników administracyjnych, operatorów, jak i osoby na wyższe stanowiska kierownicze.
  • LM Glasfiber poprosiło SHL o pomoc w wystandaryzowaniu ich globalnego programu rekrutacji, aby mieć pewność, że na całym świecie rekrutowane są osoby spełniające spójne firmowe standardy.
  • Zdecydowano się na współpracę z SHL ze względu na szeroką ofertę narzędzi i rozwiązań dostępnych w wielu językach.

Rozwiązanie

LM Glasfiber zdefiniowało zestaw kompetencji, które zostały zmapowane na skale Kwestionariusza Osobowości Zawodowej OPQ. Kwestionariusz OPQ dostarcza wskazówek na temat preferowanego stylu zachowania w pracy kandydata i jego prawdopodobnych wyników w zakresie kompetencji wymaganych w pracy.

Jednym z etapów rekrutacji stało się wykonanie przez wyselekcjonowanych kandydatów kwestionariusza OPQ w ich rodzimym języku.

Dla każdego kandydata został automatycznie wygenerowany łatwy do interpretacji raport OPQ, który zawierał informacje o tym czy kandydat wykazuje opisane w kompetencjach zachowania. Dzięki temu podczas rozmowy kwalifikacyjnej łatwo było skupić się na obszarach wymagających dyskusji.

Kandydaci aplikujący na stanowiska zarządcze uczestniczyli w jedno lub dwudniowej sesji oceny zaprojektowanej przez zespół konsultancki SHL, która obejmowała ćwiczenie case-study, symulację interakcyjną, testy zdolności i wywiad walidacyjny OPQ. Sesje oceny zaprojektowano w odniesieniu do kluczowych na danym stanowisku kompetencji LM Glasfiber. Kompetencje kandydatów zbadane zostały przez asesorów SHL, a sami kandydaci otrzymywali feedback na podstawie indywidualnych raportów zawierających opis ich kompetencji.

 

Rezultaty

LM Glasfiber było pod wrażeniem rezultatów nowego, wystandaryzowanego procesu obsadzania kluczowych stanowisk. „Mapowanie zachowań kluczowych dla każdego stanowiska na skale OPQ umożliwiło osobom przeprowadzającym wywiad zadawanie spójnych i adekwatnych pytań, co dało nam pewność, że zatrudniamy najlepszych kandydatów. Fakt, że Kwestionariusz osobowości OPQ jest dostępny w ponad 30 językach upewnił nas, że to narzędzie może wesprzeć nasz globalny biznes obecnie, jak również w przyszłości. Co więcej, stwierdziliśmy, że około 30% kandydatów uczestniczących w sesji oceny nie zostało ostatecznie zatrudnionych. Sugeruje to, że OPQ i sesja oceny przyczyniły się do zredukowania ryzyka błędnych decyzji rekrutacyjnych” – powiedziała Eve Flamee, Dyrektor ds. Zarządzania Talentami w LM Glasfiber.

Większość pracowników, którzy zostali zatrudnieni w ostatnich 12 miesiącach udowodniło, że są cennym nabytkiem dla LM Glasfiber i wzmocniło podwaliny pod dalsze sukcesy firmy .

 

Quote Eve Flamee, Dyrektor ds. Zarządzania Talentami w LM Glasfiber "Fakt, że Kwestionariusz osobowości OPQ jest dostępny w ponad 30 językach upewnił nas, że to narzędzie może wesprzeć nasz globalny biznes obecnie, jak również w przyszłości."

Dots Dots

Zainteresowało Cię to rozwiązanie?

Odezwij się do nas, by uzyskać więcej informacji.

Warto przeczytać

Artykuły

Zarządzanie talentami – co można zrobić lepiej?

Inwestowanie w rozwój talentów przynosi znaczące korzyści zarówno dla organizacji, jak i jej pracowników. Umożliwia […]

Artykuły

AI wspiera podejmowanie decyzji personalnych

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w działaniach HR staje się coraz bardziej powszechne i wspiera tworzenie […]

Raporty

Neuroróżnorodność w miejscu pracy

SHL globalnie prowadzi intensywny projekt badawczy nad neuroróżnorodnością, by opracować najlepsze praktyki w obszarze selekcji i zatrudniania […]