Know-How / Raporty

Neuroróżnorodność w miejscu pracy

07.05.2024

SHL globalnie prowadzi intensywny projekt badawczy nad neuroróżnorodnością, by opracować najlepsze praktyki w obszarze selekcji i zatrudniania neuroróżnorodnych talentów. W tym wpisie dzielimy się wnioskami z naszego najnowszego raportu z badań  w tym temacie.

Czym jest neuroróżnorodność?

To szerokie pojęcie, które odnosi się do naturalnych różnic w sposobie myślenia i przetwarzania informacji przez ludzi. Szacuje się, że około 15-20% światowej populacji jest neuroróżnorodna. W ostatnich latach organizacje coraz częściej podejmują wysiłek, by swoimi inkluzywnymi działaniami zwiększać zatrudnienie osób atypowych. Jednak wciąż wskaźnik bezrobocia dla neuroróżnorodnych dorosłych jest trzykrotnie wyższy niż dla osób z innymi niepełnosprawnościami i osiem razy wyższy niż dla osób w pełni sprawnych.

Kluczowe wnioski z badań

Raport z badań nad różnorodnością w 2023 (Neurodiversity Research Report) podsumowuje postępy badań od czasu publikacji naszego artykułu naukowego „Ocena neuroróżnorodnych talentów” (Assessing Neurodiverse Talent), w którym cytowaliśmy wyniki badań opartych na reakcjach i odpowiedziach udzielonych przez ponad pół miliona kandydatów. Badania skupiły się na zrozumieniu doświadczeń osób neuroróżnorodnych w trzech kluczowych obszarach: wyniki w testach i reakcje na różne rodzaje testów, chęć ujawniania swojej atypowości oraz oczekiwanie przystosowania procesu oceny do potrzeb poznawczych.

Najważniejsze spostrzeżenia

  1. Badania podkreślają, że w kontekście procesu oceny, obiecującą opcją są testy zdolności poznawczych. Zarówno w swej tradycyjnej, jak i interaktywnej formie, testy zdolności poznawczych dają szansę neuroróżnorodnym kandydatom na wykazanie swoich umiejętności i zdolności.
  2. Wyniki badania podkreślają znaczenie inkluzywnego języka i przystosowania narzędzi tak, by tworzyć wspierającą atmosferę oceny.
  3. Nasze badanie wpisuje się w ruch wspierania neuroróżnorodności, podkreślając różne perspektywy poznawcze i opowiadając się za zasadami uniwersalnego projektowania treści i technologii w narzędziach oceny.
  4. Kontynuujemy proces zbierania danych od osób atypowych, by kreować na ich podstawie najlepsze praktyki w procesach oceny oraz podkreślać nasze  zaangażowanie w działania inkluzywne na rzecz zróżnicowanych kandydatów.

Wdrażanie inicjatyw DEI za pomocą inkluzywnej oceny

Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w badania z obszaru DEI (ang. Diversity, Equity, Inclusion). Jako liderzy w tej dziedzinie, dążymy do łączenia świata nauki i badań ze światem praktyki i doświadczenia. Nasze badania nie tylko skupiają się na definiowaniu najlepszych praktyk w ocenie neuroróżnorodnych talentów, ale również podkreślają szerszą wartość tworzenia kultury dostępności i akceptacji. W 2024 roku nasz zespół badawczy ds. neuroróżnorodności planuje poszerzyć zakres swoich badań. Zostanie uwzględniony szerszy zakres narzędzi i wyników testów, na których są prowadzone badania, uwzględniając dodatkowo chociażby dane biograficzne i testy sytuacyjne.

Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszamy na naszą podstronę korporacyjną Neurodiversity Collection, gdzie znajdziesz wiele artykułów i opracowań z zakresu badania neuroróżnorodności w miejscu pracy.

Dots Dots

Zainteresował Cię ten temat?

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji

Warto przeczytać

Artykuły

Rekrutacja wewnętrzna: jak zabezpieczyć biznes na niepewną przyszłość

Przewiduje się, że w 2024 roku globalnie rekrutacji ma być mniej, podczas gdy wewnętrzna mobilność pracowników ma wzrosnąć. […]

Artykuły

Od stołów bilardowych po owocowe czwartki: co motywuje pokolenie Z?

Pokolenie Z: leniwe i roszczeniowe czy inicjatorzy rewolucyjnych zmian w miejscu pracy? Odkryj, co motywuje młodych pracowników […]

Artykuły

Talenty 2024: siedem kluczowych obszarów w zarządzaniu talentami

W świecie dynamicznych zmian, które dotyczą również działań HR, bycie w czołówce najlepszych pracodawców nie jest […]