Zwinne zespoły dzięki zwinnej rekrutacji

AGILITY sketch on notebook

Wiele organizacji, by przetrwać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, podejmuje wysiłki w kierunku coraz szybszego i bardziej efektywnego dostosowywania się do zmian. Firmy chcą być coraz zwinniejsze, pragną rozwijać zwinnych liderów i zatrudniać zwinnych pracowników (ang. agile, agility). Podczas gdy tradycyjne firmy wciąż działają w sposób proceduralny, hierarchiczny i liniowy, zwinne organizacje stają się bardziej organiczne: potrzebę stabilizacji równoważą z nieustanną adaptacją do zmieniającego się otoczenia. O zwinności firmy nie decyduje jednak podpis na papierze czy tabelka w arkuszu kalkulacyjnym. Decydują o niej ludzie, ich postawa, preferencje osobowościowe i motywacja do pracy w zmiennym środowisku.

 Kto pracuje w zwinnych zespołach?

Z badań firmy McKinsey* wynika, że zarówno członkowie zwinnych zespołów, jak i ich liderzy, charakteryzują się najczęściej następującymi cechami osobowości:

1. Radzenie sobie z niepewnością

 • cecha ta nie jest niczym zaskakującym ponieważ powszechnie wiadomo, że w zwinnych zespołach istotna jest elastyczność i dostosowywanie się do zmian. Zespoły, które skupiają się na celach i ogólnych wytycznych, nie rozkładając każdego zagadnienia na czynniki pierwsze, by je najpierw wnikliwie zrozumieć, są szybsze i sprawniejsze. Zespoły takie nie boją się popełniać błędów, a raczej korygują swoje działania na bieżąco w drodze do sukcesu.

2. Ugodowość

 • cecha rozumiana nie jako uległość czy niska asertywność, ale zdolność zespołu do szybkiego dochodzenia do porozumienia w kwestiach spornych. Istotne jest tu wzajemne zaufanie do siebie, odważne wyrażanie wprost odmiennych opinii oraz gotowość do przyjmowania innych punktów widzenia za możliwe do realizacji. Ma to szczególne znaczenie we współpracy z wymagającym klientem, który często zmienia koncepcje i wymagania, a zadaniem zespołu jest dopasowanie oferty/produktu przy jednoczesnym urealnianiu jego potrzeb i możliwości zespołu.

3. Ekstrawersja

 • u liderów zwinnych zespołów jest cechą wskazaną ponieważ liderzy wchodzą w interakcje z wieloma ludźmi: członkami swojego zespołu, klientem, sponsorami projektu, swoimi szefami. Poszukują i organizują zasoby niezbędne do wykonania zadania. Są okiem na zewnątrz swojego zespołu.
 • co ciekawe, w zwinnych zespołach ekstrawersja nie pojawia się zbyt często. Introwertycy są dobrymi słuchaczami i obserwatorami, a także łatwiej jest im skupić się na sumiennej i samodzielnej pracy. Dlatego też szybciej reagują na zmieniające się wymagania klienta i wsłuchują się w jego potrzeby. Jeśli są przy tym kreatywni i twórczy, ich sposób funkcjonowania będzie z pewnością zwinny.

 

Jak zbudować zwinny zespół?

Wiedząc, jakimi cechami najczęściej charakteryzują się liderzy i członkowie zwinnych zespołów, rekomendujemy zastosowanie takich narzędzi obiektywnej oceny, dzięki którym szybko i precyzyjnie sprawdzisz czy Twoi kandydaci cechy te posiadają. Dla przykładu:

 1. Kwestionariusz osobowości Zawodowej OPQ – pozwoli Ci sprawdzić jakie predyspozycje i zachowania preferuje Twój kandydat w kontekście radzenia sobie z niepewnością, ekstrawersją i ugodowością. Sprawdzisz, czy lubi pracować w zespole, czy preferuje zmienne środowisko pracy i czy lubi „dogadywać się” z ludźmi.
 2. Kwestionariusz motywacji MQ – sprawdzisz, czy kandydata motywuje duże tempo pracy, niepewność i praca z ludźmi.
 3. Rozmowa oparta na kryteriach – dopytasz o doświadczenia kandydata w pracy w zespole i przy realizacji projektów dla klientów. Sprawdzisz na ile samoocena kandydata jest spójna z jego doświadczeniami.

Wspomagając się narzędziami oceny przy rekrutacji ludzi do zwinnych zespołów, nie tylko standaryzujesz proces i zmniejszasz ryzyko doboru niewłaściwych osób, ale przyspieszasz sam proces i stajesz się zwinnym rekruterem.

*McKinsey, December 2018, „How to select and develop individuals for successful agile teams: A practical guide”.

 

Autor: Aneta Fita

  UDOSTEPNIJ

  Pobierz eBook

  Dowiedz się więcej na temat naszych rozwiązań, które pomogą Ci przeprowadzić skuteczną rekrutację


  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI