Wirtualne narzędzia SHL ilustracja

Wirtualne narzędzia SHL

do rekrutacji i pracy zdalnej

Nie musisz zatrzymywać rekrutacji swoich kandydatów. Gdy prowadzisz wiele procesów jednocześnie i nie masz czasu na spotkania face to face, kandydaci nie mogą stawić się na spotkania z powodu ograniczeń w dostępności lub możliwości przemieszczania się, wybierz odpowiednie dla siebie narzędzia do rekrutacji online i rekrutuj w 100% przez internet!

Zobacz do czego możesz użyć naszych najnowszych narzędzi

title decoration
Wirtualne narzędzia SHL to wiodące na rynku portfolio produktów: od różnych form wywiadów wideo online, przez platformę z możliwością przeprowadzenia Assessment / Development Center przez internet, po testy i kwestionariusze SHL online  – wszystkie z nich pozwalają firmom pozostać w kontakcie przez cały czas dzięki programom pozyskiwania talentów i zarządzania nimi.

1. Autoview

Asynchroniczna rekrutacja wideo
ze wsparciem AI

Autoview screen

 

 • Wywiad wideo „on-demand” – Kandydaci mogą wziąć udział w wywiadzie wideo gdziekolwiek, kiedykolwiek, używając wielu typów urządzeń (w tym smartfonów).
 • Wspomaganie AI – (tylko j. angielski) Technologia sztucznej inteligencji analizuje treść wypowiedzi kandydata, jej styl, ton głosu, wyraz twarzy oraz mowę ciała by przygotować wstępną ocenę kandydata.
 • Przygotowanie w kilka minut – Wybierz pytania z obszernej bazy (j. angielski) bądź stwórz własne. Pytania mogą pojawiać się w formie tekstowej, audio lub wideo.
 • Wspólne podejmowanie decyzji – Przeglądaj i oceniaj kandydatów używając ustrukturyzowanego i obiektywnego procesu wraz z innymi rekruterami, dzieląc się swoimi ocenami i uwagami.

2. Smartview

Rekrutacja wideo w czasie rzeczywistym

Smartmeet screen

 • Wywiad wideo w czasie rzeczywistym – Zapewnia możliwość przeprowadzenia wywiadu wideo w czasie rzeczywistym. Rzetelnie rekrutuj kandydatów na wiele różnych stanowisk, bez konieczności spotykania się z nimi.
 • Ustrukturyzowany proces rekrutacyjny – Możliwość zdalnego przeprowadzenia ustrukturyzowanych wywiadów z pomocą podglądu odpowiednich pytań oraz łatwego zaznaczania parametrów oceny.
 • Przygotowanie w kilka minut – Wybierz pytania z obszernej bazy (j. angielski) bądź stwórz własne.
 • Wspólne podejmowanie decyzji – Przeglądaj i oceniaj kandydatów używając ustrukturyzowanego i obiektywnego procesu wraz z innymi rekruterami, dzieląc się swoimi ocenami i uwagami.


3. Codemeet

Interaktywne zadania rekrutacyjne
dla programistów

CodeMeet screen

 • Wywiad wideo w czasie rzeczywistym – Dostęp do platformy umożliwia przeprowadzenie wywiadów z kandydatami w czasie rzeczywistym.
 • Szeroka paleta dostępnych języków programistycznych – Zapewnia symulację kodowania w ponad 50 językach, aby umożliwić rekruterom rzetelną ocenę umiejętności programowania kandydata.
 • Ustrukturyzowany proces rekrutacyjny – Kandydat otrzymuje konkretny, praktyczny problem/zadanie programistyczne do rozwiązania
 • Przygotowanie w kilka minut – Platforma zawiera obszerną bazę pytań, możliwą do rozbudowania według własnych preferencji.

4. AC/ DC

Indywidualne wirtualne Assessment/Development Center

Assessment Development Center

 • Interakcja na żywo – Kontakt poprzez platformę wideo, obserwacja i interakcja z asesorami na żywo.
 • Nowoczesna forma – Pozwala kandydatom wykazać się umiejętnościami, z których korzystają w codziennej pracy, zapewniając w ten sposób najwyższą jakość procesu w najnowocześniejszym wydaniu.
 • Elastyczność w działaniu – Oceny można przeprowadzać w każdym miejscu oraz czasie, wystarczy dostęp do internetu.
 • Modułowa ocena – Proces AC/DC zapewnia uzyskanie wyników tej samej jakości, co podczas spotkań face to face – w trakcie realizacji różnorodnych ćwiczeń indywidualnych. Forma przeprowadzenia sesji online różni się tylko pośrednictwem komputera.

5. Remote Work Q

Badanie przystosowania kandydata do pracy zdalnej

RemoteWorkQ screen

 

RWQ – Kwestionariusz SHL do badania kompetencji wspierających efektywność pracownika podczas realizacji zadań w formie zdalnej (home office)

 • Krótki kwestionariusz – Pracownicy wykonują 10 minutowy kwestionariusz online (dostępny również na urządzeniach mobilnych). Pytania dotyczą zwyczajów, motywacji i relacji (w kontekście pracy i wykonywania zadań).
 • Zachowania związane z pracą wykonywaną w formule zdalnej – Odpowiedzi kandydatów mapowane są na 8 zachowań, które niezbędne są do efektywnej realizacji zadań podczas pracy zdalnej.
 • Feedback – Na podstawie odpowiedzi kandydatów przygotowywany jest raport podsumowujący, jakie obszary jego kompetencji będą pozytywnie wpływały na jego efektywność w pracy zdalnej, a w jakich może potrzebować wsparcia. Na tej podstawie można pomóc pracownikom rozwinąć umiejętności zwiększające ich wydajność zorganizowanie podczas pracy w formie home office.

6. Verify Interactive G+

Interaktywny test zdolności SHL G+

SHL Verify G+ Interactive screen

Verify G+ Interactive pozwala zmierzyć tzw. czynnik G – Zdolność Ogólną, która precyzyjnie przewiduje zdolność rozwiązywania problemów oraz rozumowania krytycznego kandydatów.

 • Test bada także trzy niezależne zdolności: wnioskowania dedukcyjnego, indukcyjnego oraz numerycznego
 • Na podstawie jednego testu otrzymujemy aż 4 wyniki: zdolności dedukcyjnych, zdolności numerycznych, zdolności logicznego myślenia oraz wynik ogólny G.
 • Jego wypełnienie zajmuje jedynie 36 minut.
 • Dostępny jest na wszystkich rodzajach urządzeń mobilnych.
 • To innowacyjne narzędzie oparte na interaktywnym tworzeniu właściwej odpowiedzi. Taka forma jest nowoczesna i atrakcyjna dla kandydatów – co przekłada się pozytywnie na ich zaangażowanie i candidate experience.

Z myślą o zmieniającej się sytuacji przeanalizowaliśmy
w jaki sposób testy online zmieniają oblicze nowoczesnej rekrutacji.

ZOBACZ ARTYKUŁ


Skontaktuj się z nami!

SHL Polska Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 60

00-844 Warszawa

Jak dojechać +22 509 50 20 shlpolska@shl.com.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI