Zwinny czy HiPo?

W poszukiwaniu talentów kilkanaście lat temu organizacje wsparło dwóch badaczy/praktyków HR: Eichinger R.W. i Lombardo M.M. budując koncepcję Learning Agility. Opiera się ona na uczeniu przez doświadczenie i zawiera 4 czynniki: people agility– otwartość na doświadczenia, różnorodność i odmienne opinie, samoświadomość, zrozumienie innych i gotowość do pełnienia wielu ról jednocześnie, radzenie sobie z konfliktami i doskonałe umiejętności komunikacyjne, mental agility – ciekawość, radzenie sobie z niejednoznacznością i jednocześnie kompleksowymi problemami, kwestionowanie status quo, poszukiwanie rozwiązań, results agility – osiąganie celów, determinacja, elastyczność i dopasowanie do okoliczności/możliwości, wpływ, change agility – eksperymentowanie, podejmowanie wyzwań, branie na siebie odpowiedzialności i zobowiązań, poszukiwanie nowych podejść do starych problemów. Według badaczy ww elementy odróżniają najlepszych liderów i definiują talenty w organizacji. Autorzy Learning Agility wskazywali na jego lepszą moc przewidywania niż wyniki kwestionariuszy osobowości i testów zdolności.

Model High Potentials SHL skoncentrowany na definiowaniu osób posiadających szczególny potencjał jest oparty na badaniach sprzed kilku lat i wychodzi znacznie bardziej kompleksowo na przeciw definicji talentów. Obejmuje obszar związany z kompetencjami, cechami osobowości i zdolnościami analitycznymi oraz zdolnością do uczenia się i dodaje wątek motywacyjny i zaangażowanie. To znacznie młodszy konstrukt, sprawdzony już w praktyce na całym świecie. Przeprowadzono m.in. badania, których celem było zweryfikowanie jak blisko/daleko od siebie są oba podejścia. Oto rezultaty badania wskazujące na korelację Learning agility i model HiPo SHL.

  1. Mental Agility ma silny związek z kompetencją Analiza informacji, Orientacja na wyniki i spełnianie oczekiwań Klienta.
  2. People Agility z Nawiązywaniem relacji i współpracą, Przekonywaniem i wywieraniem wpływu, Prezentowaniem i Przekazywaniem informacji, Radzeniem sobie ze Stresem.
  3. Change agility z Kreatywnością i innowacją, Tworzeniem strategii i koncepcji , Dostosowywaniem się i reagowaniem na zmiany.
  4. Results agility natomiast – Podejmowaniem decyzji i inicjowaniem działań, Osiąganiem celów zawodowych oraz Przedsiębiorczością i nastawieniem komercyjnym.

Co to oznacza? Model HiPo autorstwa SHL badany jest w oparciu o kwestionariusze osobowości i testy zdolności. Jeśli ma on związek z Learning Agility – dla praktyków HR oznacza to możliwość wykorzystania konkretnych narzędzi w selekcji właściwych kandydatów lub diagnozowaniu obszarów rozwojowych. Może być także informacją gdzie leży potencjał a zatem baza, na której można budować zwinne podejście pracowników.

Obie koncepcje powstały niezależnie w pewnym odstępstwie czasowym. To także pokazuje na co stawiają organizacje i w oparciu o jaką mozaikę kompetencji mogą odnosić sukcesy. Odpowiedź na pytanie tytułowe brzmi: ZWINNY=HIPO.

Jeśli chcesz poznać Model High Potential SHL zapraszamy do kontaktu z Konsultantami SHL.

 

Autor: Iwona Ostrowska

    UDOSTEPNIJ

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI