Talent Central

Narzędzia oceny SHL dostępne są w formie online poprzez platformę TalenCentral.

TalentCentral to szalenie prosty i wygodny w obsłudze system rekrutacyjny umożliwiający szybkie

i łatwe zarządzanie projektami w zakresie oceny i rozwoju pracowników. System jest bezpieczną oraz dopasowaną do każdego użytkownika platformą online, oferującą niezawodne i obiektywne dane dotyczące pracowników.

Talent Central jest:

W systemie Talent Central tworzenie projektu polega na wyborze narzędzi, dodawaniu kandydatów i rozesłaniu zaproszeń do kandydatów.

Tworzenie nowego projektu

 • Po zalogowaniu się, wybierz opcję Utwórz nowy z głównego paska menu
 • Następnie wybierz Projekt z listy rozwijanej

 

 • Pojawi się strona tworzenia projektu składająca się z siedmiu list rozwijanych.

UWAGA: Każde pole z gwiazdką jest obowiązkowe.

I. Rozwiń listę „Ustawienia podstawowe”

Sekcja Ustawienia podstawowe zawiera pięć pól (gwiazdką oznaczone są pola obowiązkowe):

 1. Nazwa projektu* – Wpisz nazwę, która w łatwy sposób zidentyfikuje projekt (np. Rekrutacja na stanowiska asystenta sierpień 2018). Jeśli wciśniesz przycisk Ulubione, projekt zostanie dodany do ulubionych i będzie wyświetlany na Twojej Stronie Głównej.
 2. Dodaj opis projektu – wpisz opcjonalny dodatkowy opis
 3. Termin zakończenia* – wpisz datę deadline’u dla kandydata. Po upłynięciu tego terminu kandydaci stracą możliwość wykonywania testu.
  1. Klikając na małą strzałkę przy Terminie zakończenia możemy go zamienić na „Liczbę dni do zakończenia”
  2. Jeśli Liczbę dni zakończenia pozostawimy puste będziemy w stanie stworzyć projekt bez daty deadlinu dla kandydata (kandydatom nigdy nie zostanie zabrana możliwość wykonania testu, chyba że zostaną zawieszeni w systemie)
 4. Znaczniki projektu: wybierz znacznik zgodnie z potrzebą.

II. Rozwiń listę „Produkty”

Wybierz produkty przypisane do wcześniej stworzonego Profilu Oceny.

Jeśli nie ma na liście interesującego Cię zestawu narzędzi lub system nie ma żadnych stworzonych Profili Oceny – możesz dodać narzędzie ręcznie:

 • Wybierz zakładkę Wybierz ręcznie.
 • Wyszukaj i dodaj interesujące Cię narzędzia na odpowiednim poziomie trudności i z odpowiednimi grupami normatywnymi.
 • Po dodaniu produktu pojawi się on na liście Wybranych produktów z prawej strony ekranu. (w przypadku kwestionariuszy pamiętaj o wybraniu odpowiedniego raportu z listy „Rekomendowanych testów”)
 • Wybór produktu potwierdzamy przyciskiem Zatwierdź.

III. Rozwiń listę „Użytkownicy”

 1. Wybierz Grupę Użytkowników przypisaną do tego projektu
  1. Grupa Użytkowników zawiera użytkowników z różnymi Rolami – zatem nie każdy z nich będzie miał te same uprawnienia w projekcie
  2. Twój login może być w więcej niż jednej Grupie Użytkowników
 2. Dodawanie innych użytkowników do projektu
  1. Można dodać do projektu użytkowników, którzy nie są częścią wybranej Grupy Użytkowników
  2. Pod pytaniem „Czy chcesz dodać innych użytkowników do projektu?” wpisz imię dodatkowego użytkownika
  3. Następnie kliknij Dodaj

IV. Rozwiń listę „Kandydaci”

Istnieją cztery sposoby na dodawanie kandydatów do projektu. Są to:

 • Dodawania indywidualnych kandydatów
 • Masowe dodawanie kandydatów
 • Linki anonimowe jednorazowego użytku
 • Linki anonimowe wielokrotnego użytku

 

Dodawanie indywidualnych kandydatów:

 • Wykorzystaj tą opcję gdy znasz dane swoich kandydatów i chcesz ich zaprosić do wykonania testów
 • Wypełnij: zwrot grzecznościowy, Imię, Nazwisko, Email oraz wybierz ich język
 • Następnie kliknij przycisk Dodaj.

 

Masowe dodawania kandydatów

 • Wykorzystaj tą opcję gdy znasz dane swoich kandydatów i chcesz ich zaprosić do wykonania testów ale jest ich bardzo dużo
 • Kliknij na link Pobierz plik szablonu aby pobrać plik .csv
 • Wypełnij 5 kolumn pliku (Zwrot Grzecznościowy, Imię, Nazwisko, Email, Język), następnie zapisz uzupełniony plik jako plik .csv
 • Kliknij link Importu zbiorczego aby wybrać i wgrać uzupełniony plik .csv

UWAGA: W pliku .csv tylko Imię, Nazwisko i Email są polami obowiązkowymi

 

Link anonimowy jednorazowego użytku

 • Wykorzystaj tą opcję gdy nie znasz jeszcze danych kandydata, ale chcesz stworzyć anonimowy link dla niego
 • Wpisz liczbę anonimowych linków którą chcesz stworzyć
 • Linki wygenerują się w momencie utworzenia projektu
 • Jeśli nie wiesz jak znaleźć wygenerowane linki, przejdź do Dostęp do linków jednorazowego użytku na str. 13 podręcznika.

 

Link anonimowy wielokrotnego użytku

 • Wykorzystaj tą opcję gdy chcesz np. umieścić link na swojej
  stronie Internetowej – tak by każdy chętny mógł się
  zarejestrować i wykonać test.
 • Zaznacz pole „Aktywuj link wielokrotnego użytku”. Wpisz maksymalną ilość kandydatów którzy mogą wykonać testy korzystając z tego linku
 • Link wygeneruje się w momencie utworzenia projektu
 • Jeśli nie wiesz jak znaleźć wygenerowane linki,  przejdź do Dostęp do linków wielorazowego użytku na str. 13 podręcznika.

V. Rozwiń listę „Powiadomienia”

Zdecyduj czy życzysz sobie aby system:

 • Informował Ciebie i/lub wszystkie osoby przypisane do projektu o nowych wynikach w projekcie
 • Zamieszczał Ciebie i/lub wszystkie osoby przypisane do projektu w kopii ukrytej wszystkich maili wysyłanych do Kandydatów

VI. Rozwiń listę „Wiadomości e-mail”

 • Wybierz alias poczty elektronicznej (takiego nadawcę zobaczy kandydat)
 • Każdy kandydat otrzyma standardowe zaproszenie do wykonania testów. System pozwala jednak na wprowadzenie własnego tematu zaproszenia oraz wiadomości która pojawi się przed tekstem zaproszenia systemowego.
 • Zdecyduj czy życzysz sobie aby kandydat otrzymał przypomnienie o wykonaniu testu w konkretnym dniu lub na x dni przed deadline’m na wykonanie testów.

VII. Rozwiń listę „Wiadomości do kandydata”

Zdecyduj jaka wiadomość pojawi się kandydatowi:

 • Po ukończeniu wszystkich testów
 • Na stronie logowania do testów
 • Na stronie z tabelą wyświetlającą testy jakie kandydat ma do wykonania

Publikowanie projektu

Po uzupełnieniu wszystkich siedmiu sekcji:

 • Wciśnij przycisk Utwórz projekt. Spowoduje to opublikowanie projektu. UWAGA: Przycisk ten tworzy projekt i wysyła maile z zaproszeniami do kandydatów.
 • Jeśli chcesz jeszcze sprawdzić projekt przed wysłaniem maili wybierz przycisk Zapisz jako projekt roboczy.
 • Po opublikowaniu projektu pojawi się okno informujące o stworzeniu projektu.

Profil oceny to wybrany zestaw narzędzi i raportów, który może być bazą do tworzenia przyszłych projektów.

Załóżmy że bardzo często tworzymy nowe projekty używając tego samego zestawu narzędzi. Ten zestaw narzędzi możemy zgrupować w profilu oceny. Następnie zakładając projekt zamiast ręcznie wybierać każde narzędzie – wybieramy stworzony wcześniej profil oceny. System samodzielnie załaduje narzędzia przypisane do tego profilu.

Tworzenie profilu oceny

 Profil oceny to wybrany zestaw narzędzi i raportów, który może być bazą do tworzenia przyszłych projektów.

Tworzenie nowego Profilu oceny

 

 • Po zalogowaniu się, wybierz opcję Utwórz nowy z paska menu
 • Następnie wybierz Profil oceny z listy rozwijanej
 • Wpisz nazwę Profilu oceny oraz opcjonalnie: opis
 • Istnieje również opcja dodania Poziomu oraz Grupy

 • Po uzupełnieniu powyższych danych, dodaj produkty, które chcesz zamieścić w danym Profilu Oceny.
 • Po uzupełnieniu wszystkich danych możesz zapisać Profil Oceny lub Zapisać profil i utworzyć projekt.

 • Wybierając przycisk Zapisz i utwórz projekt zapiszesz stworzony profil oceny i zostaniesz zabrany do strony tworzenia nowego projektu. Tworząc nowy projekt możesz wykorzystać nowo zapisany Profil oceny.

Aby ponownie wysłać emaile z zaproszeniami
do kandydatów odnajdź stworzony projekt
używając polecenia Zarządzaj z górnego paska
menu a następnie:

 • Rozwiń sekcję Zarządzaj kandydatami
 • Zaznacz kandydatów, którym chcesz
  ponownie przesłać wiadomość email
 • Następnie kliknij przycisk Wyślij ponownie

Dostęp do wyników kandydatów przypisanych do danego projektu można uzyskać albo ze Strony głównej jeśli projekt został dodany do ulubionych albo używając polecenia Przeglądaj z Paska menu.

Wyszukiwanie projektu:

 • Wybierz Przeglądaj z górnego paska menu by rozwinąć listę wyboru
 • Wybierz Projekt z listy rozwijanej
 • Zlokalizuj interesujący Cię projekt używając dostępnych filtrów a następnie wybierz projekt klikając w jego nazwę

Przeglądanie wyników

 • Po wybraniu projektu zostaną wyświetlone szczegóły dot. wyników kandydata

 • Używając przycisków Pokaż wyniki / Pokaż status możesz zmienić
  dane wyświetlane przez system

 • Aby wyświetlić szczegółowy raport, kliknij na dostępną opcję w kolumnie Dostępne. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich dostępnych raportów.
 • System wyświetla wyniki testów zdolności w formie percentylowej. Można pobrać raport szczegółowy. Aby to zrobić kliknij na niebieską ikonę pdf w kolumnie Raport. Dla testów zdolności dostępny jest szczegółowy raport
 • W przypadku badań kwestionariuszowych wybierz raport który chcesz pobrać.
 • Dostępne są również różne filtry pozwalające na wyświetlenie tylko tych wyników, które spełniają nasze kryteria:

Oczywiście. Kolorystyka może zostać dopasowana do Państwa oficjalnej kolorystyki. Oprócz tego do systemu może zostać wgrane Państwa logo.

Jeśli jesteście Państwo klientem SHL Polska prosimy o kontakt: zamowienia@shl.com.pl . Prosimy również o przesłanie nam Państwa logo oraz informacji o kolorystyce obowiązującej w Państwa firmie.