Szkolenia miękkie

Co to znaczy być dobrym liderem?

Praktyczny warsztat umiejętności menedżerskich, który pokazuje, jak osiągnąć oczekiwaną rolę menedżerską.

Podczas warsztatu uczestnicy uczą się, jak adekwatnie dobierać styl przywództwa – kiedy wchodzić w rolę przywódcy a kiedy kierownika.

Jak powiązać wizję, strategię i operację w organizacji?

Praktyczny warsztat umiejętności budowania strategii i rozumienia stylu wizjonerskiego

Podczas warsztatu uczestnicy uczą się, jak zachować równowagę między operacyjnymi działaniami (Analityk) a Wizją (Twórca).

Jak sobie radzić z Vuca?

Praktyczny warsztat self managementu w kontekście zmienności na dwóch poziomach: wewnętrznym (wobec siebie) i zewnętrznym (wobec innych).

Podczas warsztatu uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania zmianą. Ponadto uczestnicy nauczą się rozumieć zmiany na poziomie organizacyjnym, by wywierać pozytywny wpływ na innych w kontekście zmian.

Jak coachingowo zarządzać zespołem, by zachować równowagę między dobrymi relacjami a budowaniem autorytetu?

Praktyczny warsztat z zakresu Coachingowego Stylu Zarządzania, pokazujący w jaki sposób adekwatnie dobierać rodzaj pomocy do poziomu rozwoju pracownika oraz jak wdrażać coaching/ mentoring do swoich narzędzi menedżerskich.

Jak pracować nad budowaniem własnego wizerunku?

Praktyczny warsztat z zakresu budowania marki własnej wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Podczas warsztatu każdy z uczestników dokona autodiagnozy marki własnej i wypracuje Action Plan w kontekście komunikacji marki oraz roli networkingu w personal brandingu.

Każdy uczestnik przejdzie niezwykle angażujący proces, podczas którego wypracuje swój własny model marki osobistej.

Jak efektywnie współpracować w zespole?

Warsztat praktyczny dla zarządów, zespołów projektowych, zespołów sprzedażowych dla których dobra współpraca jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu zespołowego. Podczas warsztatu uczestnicy, przy zastosowaniu różnych metod angażujących poznają fazy funkcjonowania zespołu, zasady motywowania zespołu oraz nauczą się, jak kreatywnie rozwiązywać problemy z wykorzystaniem różnych metod m.in. team coaching, gry szkoleniowe.

Jak efektywnie zarządzać czasem przy uwzględnieniu work-life balance?

Warsztat dotyczący połączonej wiedzy o efektywności osobistej i zawodowej. Pozwala na poznanie uwarunkowań charakterologicznych i własnego stylu komunikacji w oparciu o narzędzia SHL. Udział w warsztacie daje wgląd w własny model zarządzania czasem i poznanie czynników warunkujących efektywność.

Jak skutecznie moderować spotkania?

Warsztat wzmacniający kompetencje facylitacyjne podczas którego uczestnicy pogłębiają umiejętności w zakresie stosowania technik, metod uczenia się i uczenia zespołowego. Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy nauczą się, jak kontraktować procesy i spotkania z osobami wyżej w strukturze oraz równorzędnymi w strukturze. Nauczą się również jak sobie radzić w sytuacjach trudnych podczas moderacji. Ponadto, przy wykorzystaniu angażujących metod szkoleniowych uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób korzystać z technik moderacyjnych przydatnych w pracy lidera z zespołem, posługując się wiedzą o typologii poszczególnych uczestników spotkania.

Jak współpracować ze stresem w trudnych sytuacjach?

Praktyczny warsztat z zakresu zarządzania stresem, podczas którego uczestnicy nauczą się, jak identyfikować własne stresory oraz jak zarządzać emocjami i ciałem w stresie. Udział w warsztacie pozwoli na szeroki wgląd w siebie w zakresie odnalezienia mechanizmów wpływających na motywację własną w sytuacjach stresogennych.

Jak zostać mistrzem prezentacji?

Praktyczny warsztat rozwijający umiejętność prowadzenia angażujących, aktywizujących i perswazyjnych prezentacji. Uczestnicy warsztatu nauczą się jak wykluczać szumy komunikacyjne podczas prezentacji oraz jak wykorzystać strategiczny storytelling w prezentacji. Ponadto poznają techniki zarządzania stanem emocjonalnym audytorium oraz techniki improwizacji praktycznej.

Siedem Stopni do osiągnięcia sukcesu

I Stopień – Podstawowa Strategia Sprzedaży – Wyłanianie i Adresowanie Potrzeb Klienta

II Stopień – Negocjacje Handlowe

III Stopień – Radzenie Sobie z tzw. Trudnym Klientem

IV Stopień – Sztuka Profesjonalnej Prezentacji Handlowej

V Stopień – Sprzedaż Złożona – Sztuka Rozgrywek „Dyplomatycznych”

VI Stopień – Sprzedaż Złożona – Sztuka Walki z Konkurencją


Poszukujesz innego tematu szkolenia?

Napisz do nas a nasi eksperci przygotują program
dopasowany do Twoich oczekiwań

SHL Polska Sp. z o.o.
ul. Jasna 14/16 A
Centrum Jasna
00-041 Warszawa

Jak dojechać +22 509 50 20 shlpolska@shl.com.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI