Szkolenia certyfikacyjne

Szkolenia certyfikacyjne SHL

 1. Testy zdolności SHL w teorii i praktyce
 2. Kwestionariusze SHL w teorii i praktyce

Zapraszamy pracowników HR oraz osoby zajmujące się selekcją i rozwojem pracowników:

 • Prowadzisz rekrutację i chcesz zoptymalizować swój czas na wybór najlepszych kandydatów lub odsiewanie tych najsłabszych?
 • Szukasz sposobu na zmniejszenie rotacji w Twojej firmie?
 • Chcesz opierać się na obiektywnych danych w procesie selekcji lub projektach rozwojowych?
 • Chcesz zbadać potencjał pracowników, którego na co dzień może nie być widać?
 • Chcesz zdiagnozować obszary rozwojowe i wykryć ewentualne trendy w potrzebach szkoleniowych?

Jeśli mierzysz się z takimi wyzwaniami w swojej pracy, warsztaty certyfikacyjne SHL są dla Ciebie.

Uzyskaj prestiżową certyfikację SHL – globalnego lidera w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników z bezterminową ważnością!

 • Poznaj innowacyjne narzędzia i technologię, dzięki której usprawnisz procesy HR
 • Naucz się samodzielnie dobierać i wykorzystywać narzędzia SHL w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych
 • Wzmocnij candidate experience dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze narzędzi SHL
 • Uzyskaj możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi, pozwalających na badanie wielu kompetencji w krótszym czasie
 • Korzystaj z pełnego wachlarza możliwości generowania analiz zbiorczych, dzięki wykorzystaniu platformy SHL Talent Central
 • Poznaj swoje mocne i słabe strony dzięki analizie własnych wyników i interpretacji raportów z narzędzi SHL: testów zdolności oraz kwestionariuszy osobowości
 • Uzyskaj międzynarodowy, rozpoznawalny i honorowany na całym świecie certyfikat umożliwiający korzystanie z narzędzi SHL bezterminowo
 • Wymieniaj się doświadczeniami ze społecznością osób certyfikowanych

 

Testy zdolności SHL w teorii i praktyce

Czego się nauczysz:

 • Dokonywać selekcji kandydatów w oparciu o badanie zdolności, które są jednym z najważniejszych aspektów gwarantujących sukces na stanowisku pracy
 • Analizować wymagania na stanowisku pracy i dopasowywać do nich właściwe narzędzia SHL badające zdolności, aby skuteczniewybierać kandydatów z największym potencjałem
 • Dobierać tylko te narzędzia, które gwarantują uzyskanie najbardziej kluczowych informacji o kandydatach, aby utrzymywaćwysoką efektywność kosztową procesów rekrutacyjnych i rozwojowych
 • Administrować badania online przy wykorzystaniu platformy Talent Central SHL
 • Interpretować wyniki testów SHL w różnych procesach i kontekstach badań, aby wybierać kandydatów najbardziej dopasowanych do oczekiwań
 • Udzielać informacji zwrotnej osobie badanej testami SHL o uzyskanych przez nią wynikach, aby wzmacniać pozytywne doświadczenia kandydatów i wizerunek organizacji

 

Kwestionariusze SHL w teorii i praktyce

Czego się nauczysz:

 • W krótkim czasie rozpoznawać preferowany styl pracy kandydatów i oceniać czy odniosą sukces w naszej organizacji
 • Zmniejszać ryzyko błędu w doborze ludzi i zwiększyć trafność podejmowanych decyzji w oparciu o analizę preferowanych przez nich zachowań i motywacji
 • Tworzyć zgrany i efektywny zespół, dopasowując jego członków pod kątem ich silnych stron i umiejętności
 • Rozpoznawać przyszłych liderów i przywódców, którzy skutecznie pokierują rozwojem firmy
 • Oceniać co motywuje ludzi i powoduje, że pracują z większym zaangażowaniem
 • Budować plany rozwojowe w oparciu o rozpoznane w badaniu kwestionariuszami silne strony i luki kompetencyjne pracowników
 • Przeprowadzać sesję informacji zwrotnych, aby zmotywować pracowników do dalszego rozwoju

 

Dowiedz się więcej: Ulotka OT-OPQ

Assessment / Development Centre

Przejdź proces certyfikacji prowadzony przez najlepszych ekspertów na rynku. Zyskaj prestiżowy certyfikat i zostań profesjonalnym asesorem.

Funkcjonujemy dziś w środowisku dynamicznie zmieniających się wymagań biznesowych, co przekłada się na coraz większe oczekiwania wobec pracowników. To ludzie decydują o sukcesie lub porażce strategii, dlatego trafna i dokładna ocena ich kompetencji jest kluczowa dla każdej sprawnie działającej organizacji. Najskuteczniejszą metodą oceny kompetencji jest Assessment/Development Centre. To narzędzie w rękach profesjonalnie przygotowanych asesorów pozwala obiektywnie i kompleksowo ocenić kompetencje, by na tej podstawie przewidywać efektywność pracy ocenianych osób.

Podejmij wyzwanie i weź udział w certyfikacji SHL:

 • Prowadzisz rekrutację i chcesz zatrudniać kandydatów w oparciu o jak najlepszą ocenę ich kompetencji?
 • Chcesz rozwijać pracowników bazując na ich silnych stronach i obszarach do rozwoju?
 • Chcesz wyłonić talenty lub przyszłych sukcesorów, ale nie wiesz kto ma największy potencjał na przyszłość?
 • Lubisz wyzwania i stawiasz sobie wysoko poprzeczkę jeśli chodzi o jakość zdobywanej wiedzy i doświadczenia?

Jeśli na co dzień stawiasz sobie powyższe wyzwania, warsztaty certyfikacyjne SHL są dla Ciebie.

Co zyskujesz:

 • Imienny certyfikat asesora SHL
  – organizacji o międzynarodowej renomie, realizującej projekty dla największych firm w ponad 100 krajach na świecie.
 • Jakość przekazywanej wiedzy
  – praca w bardzo małych grupach.
 • „Nauka przez doświadczenie”
  – przeprowadzenie sesji AC/DC podczas warsztatów certyfikacyjnych.
 • Zapoznanie się z narzędziami psychometrycznymi (testy, kwestionariusze) oraz ćwiczeniami SHL

Czego się nauczysz:

 • Jak zaprojektować i przeprowadzić proces oceny AC/DC
 • Jak dopasować proces oceny kompetencji do celu projektu (rekrutacyjny, talentowy, rozwojowy)
 • Jak integrować dane z różnych źródeł w jedną spójną ocenę kompetencji
 • Jak przygotować czytelny i precyzyjny raport podsumowujący oceny
 • Jak udzielać informacji zwrotnej uczestnikom procesu oceny AC/DC

Proces certyfikacji trwa 4 dni

1 dzień poświęcony jest założeniom teoretycznym i metodologii AC|DC, w tym: projektowaniu modeli kompetencyjnych, metod używanych w trakcie AC|DC, matrycy kompetencji, poznaniu różnych rodzajów ćwiczeń oraz kwestii logistycznych.

2 – 4 dzień poświęcone są na przygotowanie i przeprowadzenie sesji oceny AC|DC. Oceniani są realni kandydaci do pracy, zaproszeni do
tego celu przy współpracy z firmą rekrutacyjną. Uczący się asesorzy określają cele i kompetencje, dobierają narzędzia do ich oceny, realizują samą sesję oceny, dokonują oceny kompetencji na podstawie obserwacji oraz przygotowują raporty indywidualne, by na samym końcu udzielić informacji zwrotnych kandydatom.

Warsztaty kończą się egzaminem, którego zaliczenie jest niezbędnym warunkiem uzyskania certyfikatu asesora SHL.

 

Dowiedz się więcej: Ulotka AC-DC

Uzyskaj prestiżowy certyfikat SHL – lidera w ocenie kompetencji!

Na szkolenie zapraszamy pracowników HR i menedżerów prowadzących rekrutację.

Rozmowa rekrutacyjna jest metodą oceny kompetencji najbardziej narażoną na popełnienie błędu. Jest zawsze trudna zarówno dla kandydata starającego się pokazać z jak najlepszej strony, jak i dla prowadzącego, który musi dzięki rozmowie zebrać dostateczną ilość wiarygodnych informacji, na podstawie których będzie podejmował decyzję co do przydatności kandydata na konkretne stanowisko.

Na szkoleniu certyfikacyjnym SHL nauczysz się:

 • Analizować stanowiska pracy, opracowywać specyfikację osobową i budować model kompetencji
 • Stosować karty kompetencyjne, unikalne narzędzie SHL, do prowadzenia dyskusji z przedstawicielami biznesu na temat kluczowych wymagań na danym stanowisku i wyboru kompetencji, które będą podlegały ocenie
 • Budować prawidłowe pytania pozwalające rzetelnie ocenić badane kompetencje
 • Konstruować proces rekrutacji w sposób wystandaryzowany pozwalający unikać błędów w ocenie kandydatów

Co zyskasz dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

 • Imienny certyfikat SHL – światowego lidera w ocenie kompetencji;
 • Wiedzę i umiejętności poparte wieloletnim doświadczeniem i najlepszymi praktykami SHL;
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw kart kompetencyjnych opartych na Uniwersalnym Modelu Kompetencji SHL;
 • Wiedzę na temat różnych metod oceny kompetencji stosowanych przez SHL, np. testów zdolności analitycznych, kwestionariuszy osobowości zawodowej i motywacji.

Proces certyfikacji trwa 2 dni i prowadzony jest w formie warsztatów.

Pierwszy dzień poświęcony jest między innymi analizie stanowiska pracy, budowaniu modeli kompetencyjnych oraz tworzeniu profilu kandydata w oparciu o karty kompetencyjne (Universal Competency Framework), a także konstruowaniu pytań do badania tych kompetencji i ćwiczeniu  umiejętności prowadzenia wywiadu.

Drugi dzień poświęcony jest ćwiczeniom w prowadzeniu rozmów z kandydatami, badaniu ich dopasowania do kultury organizacyjnej, motywacji i zaangażowania. Uczestnicy zapoznają się z zasadami prowadzenia procesu w sposób ustrukturyzowany, który zwiększa rzetelność oceny.

 

Dowiedz się więcej: Ulotka CBI


Skontaktuj się z nami

SHL Polska Sp. z o.o.
ul. Jasna 14/16 A
Centrum Jasna
00-041 Warszawa

Jak dojechać +22 509 50 20 shlpolska@shl.com.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI