ROZWIĄZANIE

Sprzedaż

Poznaj nasze rozwiązanie

title decoration

Ludzie wyzwaniem dla działów sprzedaży

Wyzwaniem dzisiejszego dnia, które stoi przed pracodawcami jest pozyskanie ludzi do pracy i utrzymanie tych o największym potencjale. Dotyczy to przede wszystkim działów sprzedaży, gdzie jakość kontaktu
z klientem przekłada się bezpośrednio na przychody firmy.

53
53

Lojalność klienta w 53% zależy od jego doświadczeń w kontakcie ze sprzedawcą.

38
38

38% pracowników z działów sprzedaży zmieniło pracę w ostatnim roku

Jednocześnie pracownicy działów sprzedaży są grupą, która najczęściej zmienia pracę, co nie pozostaje bez wpływu na relacje z klientami i wyniki.
Jak w takim razie zatrudniać pracowników o odpowiednich zdolnościach oraz utrzymać ich zaangażowanie jak najdłużej?


Zbuduj i rozwijaj dział Sprzedaży

title decoration
1
green arrow
Kompetencje sprzedażowe

stanowią kryteria, pod kątem których wyselekcjonujesz odpowiednich kandydatów. W trakcie krótkich warsztatów lub konsultacji, wraz z decydentami wybierzesz kluczowe kompetencje opisujące pracownika działu sprzedaży w Twojej firmie. Pomogą w tym karty kompetencyjne SHL, które bazują na Uniwersalnym Modelu Kompetencji Sprzedażowych. Dzięki kartom określisz jakie umiejętności, wiedza, cechy osobowości i postawy są kluczowe dla odniesienia sukcesu i czego powinniśmy szukać u kandydata.

2
green arrow
Ocena kompetencji

przeprowadzona w sposób obiektywny i rzetelny pomoże wyselekcjonować tych kandydatów, którzy w największym stopniu spełniają wymogi kompetencyjne.

3
green arrow
Rozwój kompetencji

jako ciągły proces doskonalenia swoich zdolności oraz podtrzymywanie zaangażowania sprzedawców. Dzięki planom rozwojowym utworzonym na podstawie oceny kompetencji, zbudujesz długofalowe plany działań rozwijających te obszary, które są ważne zarówno dla sprzedawcy, jak i firmy.


Zobacz efekty naszych działań

title decoration
Sprzedaż Case 1
ZOBACZ CASE
Sprzedaż Case 2
ZOBACZ CASE

Korzyści dla klienta

title decoration

Zbudujesz model kompetencji sprzedażowych

Dokonasz rzetelnej i trafnej oceny kompetencji decydujących o sukcesie w sprzedaży

Dowiesz się co motywuje pracowników sprzedaży

Zbudujesz skuteczny zespół sprzedaży


Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

title decoration