ROZWIĄZANIE

Sprzedaż

Poznaj nasze rozwiązanie

title decoration

Ludzie wyzwaniem dla działów sprzedaży

Wyzwaniem dzisiejszego dnia, które stoi przed pracodawcami jest pozyskanie ludzi do pracy i utrzymanie tych o największym potencjale. Dotyczy to przede wszystkim działów sprzedaży, gdzie jakość kontaktu
z klientem przekłada się bezpośrednio na przychody firmy.

53
53

Lojalność klienta w 53% zależy od jego doświadczeń w kontakcie ze sprzedawcą.

38
38

38% pracowników z działów sprzedaży zmieniło pracę w ostatnim roku

Jednocześnie pracownicy działów sprzedaży są grupą, która najczęściej zmienia pracę, co nie pozostaje bez wpływu na relacje z klientami i wyniki.
Jak w takim razie zatrudniać pracowników o odpowiednich zdolnościach oraz utrzymać ich zaangażowanie jak najdłużej?


Zbuduj i rozwijaj dział Sprzedaży

title decoration
1
green arrow
Kompetencje sprzedażowe

stanowią kryteria, pod kątem których wyselekcjonujesz odpowiednich kandydatów. W trakcie krótkich warsztatów lub konsultacji, wraz z decydentami wybierzesz kluczowe kompetencje opisujące pracownika działu sprzedaży w Twojej firmie. Pomogą w tym karty kompetencyjne SHL, które bazują na Uniwersalnym Modelu Kompetencji Sprzedażowych. Dzięki kartom określisz jakie umiejętności, wiedza, cechy osobowości i postawy są kluczowe dla odniesienia sukcesu i czego powinniśmy szukać u kandydata.

2
green arrow
Ocena kompetencji

przeprowadzona w sposób obiektywny i rzetelny pomoże wyselekcjonować tych kandydatów, którzy w największym stopniu spełniają wymogi kompetencyjne.

3
green arrow
Rozwój kompetencji

jako ciągły proces doskonalenia swoich zdolności oraz podtrzymywanie zaangażowania sprzedawców. Dzięki planom rozwojowym utworzonym na podstawie oceny kompetencji, zbudujesz długofalowe plany działań rozwijających te obszary, które są ważne zarówno dla sprzedawcy, jak i firmy.


Zobacz efekty naszych działań

title decoration
Sprzedaż Case 1 | Candidate Assessment
ZOBACZ CASE
Sprzedaż Case 2 | Talent Audit Solution
ZOBACZ CASE

Korzyści dla klienta

title decoration

Zbudujesz model kompetencji sprzedażowych

Dokonasz rzetelnej i trafnej oceny kompetencji decydujących o sukcesie w sprzedaży

Dowiesz się co motywuje pracowników sprzedaży

Zbudujesz skuteczny zespół sprzedaży


Karty Kompetencji Sprzedażowych

title decoration

Model Kompetencji Sprzedażowych SHL powstał w oparciu o wyniki międzynarodowych badań prowadzonych wśród pracowników sił sprzedaży. Wskazuje on jakie kompetencje są najbardziej kluczowe z punktu widzenia skuteczności sprzedażowej pracownika oraz jakie umiejętności są ważne w kontekście różnych etapów procesu sprzedaży. Ponadto w modelu tym wskazano co motywuje najbardziej efektywnych handlowców. Karty, które powstały na jego bazie są doskonałym narzędziem, które umożliwia wykorzystanie Uniwersalnego Modelu Kompetencji Sprzedażowych SHL do zaprojektowania procesów selekcyjnych lub rozwojowych w Twojej organizacji.

Karty Kompetencji Sprzedażowych SHL pozwolą zawęzić zakres kompetencji, które podlegają ocenie w procesach rekrutacyjnych i/lub rozwojowych do tych, które przełożą się na sukces w siłach sprzedaży.

Dzięki zastosowaniu Kart Kompetencji Sprzedażowych SHL możesz:

  • wybrać spośród kluczowych kompetencji sprzedażowych te, które są najważniejsze z punktu widzenia specyfiki sprzedaży w Twojej organizacji,
  • ocenić jakie motywatory powinny mieć znaczenie dla handlowca, który odniesie sukces w obszarze sprzedaży w Twojej organizacji,
  • mając na uwadze specyfikę procesu sprzedaży Twojej organizacji – wskazać umiejętności niezbędne do osiągania stawianych celów.

Pracuj z Kartami Kompetencji Sprzedażowych SHL, gdy:

  • projektujesz proces rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska sprzedażowe, wybierając najważniejsze kompetencje do oceny,
  • w obszarze sił sprzedaży zachodzą zmiany i niezbędne jest zdiagnozowanie kompetencji handlowców pod kątem nowego zestawu kompetencji,
  • w procesach opartych na coachingu sprzedaży, gdy istnieje potrzeba zdefiniowania celów rozwojowych,
  • budując model kompetencji dla sił sprzedaży,
  • w kształtowaniu kultury organizacyjnej, gdy niezbędne jest kształtowanie nowych standardów sprzedaży.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

title decoration

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI