ROZWIĄZANIE

Leadership

Poznaj nasze rozwiązanie

title decoration

Skuteczni liderzy źródłem przewagi konkurencyjnej Twojej organizacji

Bez wątpienia skuteczne przywództwo ma ogromne znaczenie dla organizacji. Firmy zarządzane przez efektywnych liderów generują dwa razy większy wzrost przychodów i zysków niż firmy kierowane przez niekompetentnych liderów. Z drugiej strony, mimo znaczących inwestycji w programy rozwojowe dla menedżerów, organizacje nie są zadowolone z efektów jakie one przynoszą.

13
13

Tylko 13% organizacji posiada spójny i silny zespół liderów

28
28

Tylko 28% stanowisk zarządczych jest obsadzanych przez sukcesorów

46
46

46% menedżerów, którzy awansowali na wyższe stanowiska, nie realizuje swoich celów

Najwyraźniej metody selekcji i rozwoju kadry menedżerskiej nie działają tak jak powinny, a efektywność menedżerów nie idzie w parze z wymogami biznesu. Naszą odpowiedzią na powyższe bolączki są rozwiązania oparte na obiektywnej diagnozie i angażującym rozwoju liderów.


Zatrudniaj i rozwijaj skutecznych liderów

title decoration

Nasze rozwiązanie bazuje na sprawdzonych modelach przywódczych, które opracowaliśmy na podstawie badań i analiz z naszymi klientami. Szczególnie skuteczny jest model Przedsiębiorczego Przywództwa (ang. Enterprise Leadership), który promuje całościowy, a nie silosowy styl zarządzania.

Co możesz zyskać?

Organizacja NIEPOSIADAJĄCA skutecznych liderów
Organizacja POSIADAJĄCA skutecznych liderów

Sprzeczne strategie

Liderzy podążają za strategiami maksymalizującymi wyniki tylko ich oddziałów, co skutkuje konfliktem strategii

Jedna strategia

Liderzy realizują strategie, które uwzględniają potrzeby strategiczne wykraczające poza ich oddziały

Projekty międzydziałowe są ignorowane

Liderzy nie traktuja poważnie projektów międzydziałowych

Działania międzydziałowe sa priorytetem

Liderzy dążą do współpracy między działami

Rywalizacja o zasoby

Zespoły alokują i rywalizują o zasoby opierając się na celach poszczególnych działów, a nie na celach całej organizacji

Strategiczna alokacja zasobów

Zespoły alokują zasoby potrzebne do realizacji celów poszczególnych działów tak, by pokrywały się one z celami całej organizacji

Zatrzymywanie talentów

Liderzy niechętnie delegują talenty ze swojego zespołu do innych zespołów lub projektów ogólnofirmowych

Talent traktowany jako dobro organizacji

Liderzy pozwalają talentom rozwijać swoje kompetencje w różnych oddziałach firmy, jak również zapraszają do współpracy talenty innych liderów


Korzyści dla klienta

title decoration

Bardziej innowacyjne zespoły

Procent zespołów osiągających wysoki wskaźnik innowacyjności

34%
57%

Bardziej elastyczne zespoły

Procent zespołów, które skutecznie generują rozwiązania dotyczące nowych, nieprzewidywalnych problemów

72%
85%

Wyższy wskaźnik zaangażowania

Maksymalny możliwy wpływ lidera na zmianę wskaźnika zaangażowania zespołu w skali roku

1x
1.35x

Wyższy wskaźnik satysfakcji klientów

Maksymalny możliwy wpływ lidera na zmianę wskaźnika satysfakcji klientów zespołu w skali roku

1x
1.20x
  • zespoły liderów indywidualnych
  • zespoły liderów przedsiębiorczych

Zobacz efekty naszych działań

title decoration
Campari | Leader Assessment
ZOBACZ CASE
Genea | Enterprise Leadership Solution
ZOBACZ CASE
The Adecco Group | Leader Assessment
ZOBACZ CASE
Leadership Case | Enterprise Leadership Solution
ZOBACZ CASE

Raport SHL Polska "Przedsiębiorcze Przywództwo"

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nasz najnowszy raport „Przedsiębiorcze Przywództwo” Perspektywa Globalna i Lokalna.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania oraz naszymi wnioskami oraz rekomendacjami w perspektywie globalnej jak i lokalnej.Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

title decoration

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI