OPQ nowej generacji


Nowy Kwestionariusz Osobowości Zawodowej OPQ

title decoration

Zrozumienie tego, jak osobowość wpływa na zachowanie i wyniki osiągane w pracy, jest kluczem do lepszego wykorzystania potencjału ludzi w realizacji strategii firmy.

W celu trafnego doboru pracowników do organizacji warto wziąć pod uwagę nie tylko kompetencje, jakie ujawnia kandydat, ale również potencjał, jaki posiada . Warto również przyjrzeć się temu, w jakim sposób kandydat preferuje pracować i realizować zadania, , by uzyskać pełny obraz o tym, czy będzie pasował do zespołu, w którym będzie pracował.

W związku ze szczególnym zainteresowaniem jednym z naszych narzędzi, postanowiliśmy dostosować je jeszcze bardziej do Państwa potrzeb i wprowadzić usprawnienia zwiększające jego atrakcyjność, zarówno z perspektywy organizacji, jak i kandydatów aplikujących do w procesach rekrutacyjnych.

Jakie uzyskasz informacje o kandydacie, dzięki zastosowaniu kwestionariusza osobowości zawodowej OPQ?

Dzięki zastosowaniu Kwestionariusza Osobowości Zawodowej OPQ dowiesz się, na ile kandydat pasuje do kultury organizacyjnej Twojego przedsiębiorstwa. Kwestionariusz przedstawia, w jaki sposób kandydat będzie sobie radził w relacjach z innymi ludźmi, , czym będzie się kierował podejmując decyzje biznesowe, jakie będzie jego podejście do realizacji zadań, radzenia sobie ze zmianami i niepewnością. Dowiemy się więc m.in., na ile kandydat będzie skłonny do przestrzegania reguł, oraz czy będzie zdolny do wprowadzenia w firmie innowacyjnych rozwiązań. OPQ umożliwia także identyfikację potencjału do pełnienia roli menedżerskiej, jej styl, gotowość do delegowania i rozwijania podwładnych oraz wiele innych cennych aspektów. Dzięki zastosowaniu kwestionariusza OPQ dowiemy się, czy kandydat stawia sobie ambitne cele oraz jak działa w warunkach rywalizacji. To bezcenne wsparcie w podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych.


Kwestionariusz Osobowości Zawodowej OPQ

  • Opisuje 32 podstawowe wymiary osobowości zawodowej wpływające na efektywność pracy

  • Przekłada natężenie cech osobowości na poziom kompetencji opisanych w Uniwersalnym Modelu Kompetencji (UCF SHL)

  • Daje dostęp do wielu raportów podsumowujących wyniki, w zależności od celu badania

  • Dostępny jest online przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Nowa wersja Kwestionariusza OPQ

title decoration

Daje możliwość udzielania odpowiedzi za pośrednictwem smartfonu

Zawiera czytelne wskazówki dla kandydatów, dzięki którym wypełnienie kwestionariusza zajmuje o 30% mniej czasu

Zawiera mniej rozbudowaną instrukcję dla kandydata

Wszelkie komunikaty o tempie pracy oraz powtarzających się pytaniach, pojawiają się pomiędzy poszczególnymi zadaniami

Umożliwia sprawne dokonanie wyboru pomiędzy poszczególnymi stwierdzeniami

Sprawia, że wypełnianie kwestionariusza stanowi atrakcyjny element procesu rekrutacji


Dowiedz się więcej o naszym nowym Kwestionariuszu Osobowości Zawodowej OPQ!

SHL Polska Sp. z o.o.
ul. Jasna 14/16 A
Centrum Jasna
00-041 Warszawa

Jak dojechać +22 509 50 20 shlpolska@shl.com.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI