Leader Edge


Sprawdź jak Twoi liderzy poradzą sobie z wyzwaniami biznesowymi

title decoration

Wyzwanie

Firmy zarządzane przez efektywnych liderów odnotowują dwa razy większy wzrost przychodów i zysków w porównaniu z firmami zarządzanymi przez ludzi bez odpowiednich kompetencji. Z drugiej strony, mimo znaczących inwestycji w rozwój potencjału liderów, ich efektywność w wielu firmach wciąż pozostawia wiele do życzenia.

28
28

stanowisk zarządczych jest obsadzanych przez sukcesorów

46
46

menedżerów, którzy awansowali na wyższe stanowiska, nie realizuje swoich celów

73
73

firm uważa, że brakuje im liderów przyszłości

Rozwiązanie

Poznaj Leader Edge – innowacyjne podejście do oceny i rozwoju liderów. Nasze rozwiązanie pomoże Ci sprawdzić, jak menedżerowie poradzą sobie z kluczowymi wyzwaniami biznesowymi w swoich rolach.

Nasze rozwiązanie zawiera:

  • 27 jasno zdefiniowanych wyzwań biznesowych dla liderów
  • Narzędzia do oceny potencjały liderów w odniesieniu do wybranych wyzwań biznesowych
  • Aplikacja do budowania indywidualnych planów rozwojowych w oparciu o wyniki lidera
  • Aplikacja do generowania scenariusza rozmowy z liderem w odniesieniu do badanych wyzwań biznesowych – z pytaniami, skalą oceny i wskazówkami do oceny

Leader Edge w kilku krokach:

  1. Wraz z decydentami wybierasz 3-6 kluczowych wyzwań biznesowych dla lidera i pod ich kątem oceniasz jego potencjał
  2. Oceniasz liderów pod kątem ich dopasowania do wyzwań biznesowych, z którymi będą się mierzyć w swoich rolach
  3. O potencjale lidera rozmawiasz z decydentami językiem biznesu, a nie językiem kompetencji
  4. Rozwiązanie stosujesz zarówno do selekcji, jak i rozwoju liderów
  5. System automatycznie zarządza komunikacją z liderami, ich raportami i podsumowaniami

Korzyści Leader Edge:

title decoration

Pokazuje potencjał lidera w kontekście wyzwań biznesowych, które przed nim stoją

Umożliwia wgląd w liderów i pomaga podejmować decyzje o zatrudnieniu czy promocji

Jest opisowym i spersonalizowanym przewodnikiem do rozwoju dla liderów

Opisuje liderów za pomocą języka biznesu

Wzmacnia zaangażowanie w proces osoby zarządzające

Daje wgląd w informacje o liderach pochądzące z różnych źródeł

Dowiedz się więcej o innowacyjnym rozwiązaniu do oceny i rozwoju liderów – Leader Edge!


Zapraszamy do kontaktu!

SHL Polska Sp. z o.o.
ul. Jasna 14/16 A
Centrum Jasna
00-041 Warszawa

Jak dojechać +22 509 50 20 shlpolska@shl.com.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI