Jak znaleźć w firmie osoby z potencjałem przedsiębiorczego lidera?

Wiele organizacji wprowadza różnego rodzaju programy talentowe i rozwojowe dla pracowników z wysokim potencjałem. Rozumieją one, że należy inwestować w rozwój i budowę zaangażowania swoich najlepszych ludzi z nadzieją, że w przyszłości obejmą oni kluczowe stanowiska w firmie.

W jaki sposób zidentyfikować osoby z potencjałem na lidera? Oprócz często stosowanej oceny wyników pracy oraz różnych narzędzi selekcyjnych, możemy w mniej opomiarowany sposób wnioskować o potencjale pracowników, obserwując ich postawy i zachowania oraz inicjując sytuacje, w których mogą się sprawdzić. Oto kilka sposobów na znalezienie pracowników z potencjałem na przedsiębiorczego lidera:

 • Inicjuj procesy kreowania nowych pomysłów.

Organizacje realizując burze mózgów, miksery kreatywności oraz inne inicjatywy wypracowują nie tylko nowe produkty i usługi, ale przede wszystkim poszukują drobnych usprawnień, które przyczynią się do podniesienia efektywności organizacji. Warto, aby w tych działaniach brały udział różnorodne osoby po to, by przedstawić odmienne punkty widzenia. W toku prac wyłaniają się wyjątkowi pomysłodawcy, osoby szczególnie kreatywne i wnoszące cenne wskazówki do zespołu.

 • Uruchamiaj projekty, których rygor i tempo są bardzo wymagające.

Część osób w naturalny sposób nie jest gotowa sprostać wygórowanym wymaganiom niektórych projektów. Jednocześnie w wyniku ich realizacji wyłaniają się osoby najbardziej zdeterminowane do realizacji celów, szczególnie odporne na ponadprzeciętny wysiłek i stres.

 • Przekazuj odpowiedzialność za wdrożenie strategicznych projektów.

Podejmując się realizacji takiego projektu, pracownik pokazuje, że nie boi się odpowiedzialności i chce rozwijać swoje kompetencje w trudnych warunkach biznesowych. Sposób realizacji projektu, liczba konsultacji z szefem i poziom samodzielności w działaniu to cenna informacja o zaangażowaniu pracownika, jego przedsiębiorczości i potencjale przywódczym.

 • Obserwuj i wykorzystuj potencjał menedżerów o ponadprzeciętnych aspiracjach.

W pierwszych miesiącach pracy nowi menedżerowie niejednokrotnie dążą do wykazania się inicjatywą i są pozytywnym zaskoczeniem dla swoich przełożonych. Postawa ta dotyczy również menedżerów pracujących dłużej w danej organizacji, którzy cechują się wysokimi ambicjami, a jednocześnie mają swobodę w działaniu w ramach obowiązującej kultury organizacyjnej i reguł, które funkcjonują w firmie.

 • Odkrywaj pasję u swoich pracowników.

Realizacja ciekawych, niesztampowych projektów prowadzić może do odkrywania przez pracowników swoich pasji. Dzięki temu zwiększa się ich automotywacja, a w efekcie – mocniej wpływają oni na zaangażowanie podległych sobie pracowników i osiągane przez nich rezultaty.

 • Oceniaj pracowników różnymi metodami i przy wykorzystaniu różnych narzędzi.

Stosuj np. metodę 360 stopni czy testy i kwestionariusze do oceny potencjału menedżerskiego. Proces oceny powiązany z informacją zwrotną i wskazówkami rozwojowymi pozwala na zidentyfikowanie osób z wysokim potencjałem, które cechuje wysoka przedsiębiorczość. Szkolenia miękkie pomogą rozwijać potencjał pracowników w ukierunkowany sposób, dzięki czemu łatwiej będzie zbudować pulę sukcesorów na wyższe, bardziej odpowiedzialne stanowiska.

 

Autor: Aneta Fita

  UDOSTEPNIJ

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI