FAQ

Testy psychometryczne, jak pokazują badania, są jednym z najlepszych narzędzi oceny w procesach rekrutacji, selekcji, rozwoju, a także w szeroko pojętym doradztwie zawodowym.

Testy zdolności sprawdzają zdolność do nabywania dalszej wiedzy lub umiejętności, przez co zakłada się, że mierzą potencjał.

Szybka i dokładna analiza informacji oraz wyciąganie trafnych wniosków na ich podstawie to zdolności, które mają ogromny wpływ na wyniki osiągane w pracy. Obiektywna i trafna ocena tych zdolności jest możliwa dzięki testom SHL Verify.

SHL Verify to testy dostępne online sprawdzające rozumowanie werbalne, numeryczne i indukcyjne. Testy te mogą być wykonywane razem lub oddzielnie w zależności od tego, jakie zdolności są istotne na danym stanowisku pracy.

Najczęściej stosowane testy Verify to:

  • Test numeryczny
  • Test werbalny
  • Test indukcyjny
  • Test zdolności ogólnej G+

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: shlpolska@shl.com.pl

Test werbalny: Służy do oceny poziomu zdolności rozumienia tekstu pisanego oraz logicznego wyciągania wniosków na jego podstawie. Treść zadań (tekstów) osadzona jest w uniwersalnym kontekście zawodowym.

Test numeryczny: Służy do oceny poziomu zdolności wyciągania poprawnych wniosków na podstawie liczb i danych statystycznych. Test bada zdolność do pracy z danymi w realistycznym kontekście zawodowym.

Test indukcyjny: Jest przeznaczony do badania zdolności kandydata do myślenia od szczegółu do ogółu, czyli wyciągania wniosków i rozumienia relacji pomiędzy różnymi konceptami niezależnymi od posiadanej wiedzy. Zdolności te wiążą się z myśleniem strategicznym i umiejętnością syntezy informacji.

Test zdolności ogólnej G+: pozwala na zmierzenie czynnika G czyli tzw. zdolności ogólnej. Zawiera w sobie zadania z trzech testów: testu dedukcyjnego, testu numerycznego oraz testu indukcyjnego. Mierzy zarówno zdolność ogólną jak i poszczególne zdolności składowe (dedukcyjną, numeryczną oraz indukcyjną)

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: shlpolska@shl.com.pl

Kwestionariusz Osobowości Zawodowej OPQ jest jednym z najczęściej stosowanych i najbardziej cenionych na świecie narzędzi przeznaczonych do badania zachowań preferowanych w miejscu pracy. W ciągu ostatnich 25 lat przeprowadzono ponad 90 niezależnych badań nad trafnością i rzetelnością Kwestionariusza OPQ, które potwierdzają jego dużą skuteczność w przewidywaniu wpływu cech osobowości na zachowanie w pracy.

Kwestionariusz OPQ:

  • opisuje 32 podstawowe wymiary osobowości zawodowej wpływające na efektywność pracy,
  • przekłada natężenie cech osobowości na poziom kompetencji opisanych w tzw. Uniwersalnym Modelu Kompetencji SHL,
  • daje dostęp do wielu raportów podsumowujących wyniki, w zależności od celu badania (badanie kompetencji menedżerskich, liderskich, sprzedażowych itp.)

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: shlpolska@shl.com.pl

Kwestionariusz Motywacji MQ jest unikalnym narzędziem badającym, w jakim stopniu różne czynniki wpływają na motywację ludzi do pracy. Analiza czynników motywacji, pozwala określić indywidualny charakter motywacji danej osoby, dzięki czemu można przewidzieć, jak długo i w jakich okolicznościach utrzyma ona swoje zaangażowanie w pracy. Opisuje on 18 podstawowych czynników wpływających na motywację do pracy.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: shlpolska@shl.com.pl

Stworzony przez nas Uniwersalny Model Kompetencji systematyzuje język rozwiązań proponowanych przez SHL, co przekłada się na spójność systemów i procesów oraz ułatwia stosowanie kompetencji w praktyce.

Uniwersalny Model Kompetencji jest odzwierciedleniem umiejętności, zachowań, postaw oraz motywacji kandydatów i pracowników, których występowanie przekłada się na zawodowe osiągnięcia, a ich brak utrudnia osiąganie spodziewanych rezultatów.

Model ten opracowany został na podstawie intensywnych badań prowadzonych w organizacjach naszych Klientów na całym świecie i dostarcza wystandaryzowanego, wypróbowanego i przetestowanego zestawu kompetencji, który może zostać zastosowany w przypadku praktycznie każdego zawodu i w każdej organizacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: shlpolska@shl.com.pl

Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie i zanim doradzimy korzystanie z konkretnego rozwiązania przeprowadzamy szczegółową rozmowę by lepiej zrozumieć indywidualne potrzeby każdego z nich.

Pierwszym krokiem w nawiązaniu współpracy jest rozmowa z konsultantem SHL. Aby umówić się na taką rozmowę wystarczy napisać email na adres shlpolska@shl.com.pl lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: (22) 509 50 20.

Proponujemy różne modele współpracy, m.in.:

  1. Pojedyncze zlecenia: SHL obsługuje całość procesu badania kandydatów. Klient podaje dane kandydatów a SHL zajmuje się resztą: od przesłania zaproszenia do wykonania testów do przygotowania raportów i przesłania ich do osoby zlecającej.
  2. Samodzielne wykorzystywanie naszego super wygodnego systemu TalentCentral, który wyposażony jest we wszystkie narzędzia SHL, który możemy przystosować wizualnie do kolorystyki i logotypu naszego Klienta.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: shlpolska@shl.com.pl