Etyka i Standardy

Dobre praktyki

Chcąc pomóc Państwu rozwiać pojawiające się wątpliwości związane ze stosowaniem testów oraz zadbać o jakość i wystandaryzowanie sesji testowych, przypominamy kilka podstawowych zasad, którymi warto kierować się w przypadku przeprowadzania sesji i dokonywania oceny za pomocą wszelkich narzędzi diagnostycznych.

Stosując się do powyższych zasad możemy mieć pewność, że nasze sesje testowe przeprowadzane są w sposób etyczny, sprawiedliwy i obiektywny w stosunku do wszystkich kandydatów. W przypadku wątpliwości i pytań z zakresu standardów stosowania testów lub w sytuacji gdy w sesji testowej ma wziąć udział osoba, której niepełnosprawność może ograniczać przeprowadzenie sesji w sposób wystandaryzowany, zapraszamy do kontaktu.

title decoration

Osoby korzystające z narzędzi oceny powinny postępować w sposób profesjonalny i etyczny, stosować się do standardów oraz posiadać odpowiednie kompetencje do wykorzystywania kwestionariuszy i testów. Ich obowiązkiem jest także ochrona wszystkich materiałów testowych przed wydostaniem się na zewnątrz i upowszechnianiem oraz zapewnienie poufności wyników osób badanych. Każdy użytkownik testu powinien zawsze mieć na uwadze dobro osoby wykonującej test.

Niezwykle istotny jest odpowiedni dobór narzędzi – testów i/lub kwestionariuszy, którymi będą badani kandydaci. Należy dobrać dokładnie te narzędzia, które badają preferowane przez nas kompetencje, zdolności czy preferencje stylu pracy, aby jednocześnie zminimalizować ilość czasu, który kandydat spędzi na ich rozwiązywaniu. Szeroki wybór narzędzi SHL, a także wiele poziomów trudności testów zdolności umożliwia dobranie ich niemal do każdego typu stanowiska.

Najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie informacji zwrotnych na spotkaniu, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest udzielenie feedbacku przez telefon lub w przypadku testów umiejętności – drogą mailową.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI