Orange

 

O kliencie

title decoration

Jedno z największych przedsiębiorstw oferujących ofertę telekomunikacyjną dostępną na całym świecie. Firma działa na rynku telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internetu i transmisji danych oraz oferuje specjalistyczne usługi w zakresie radiokomunikacji, telefonii przywoławczej, radiotelefonii i łączności dyspozytorskiej

Wyzwanie

title decoration

Orange Polska, jako firma zatrudniająca ponad 20 000 pracowników, przeprowadzająca rocznie setki procesów rekrutacyjnych i oceny wewnątrz organizacji, potrzebowała skorzystać ze sprawdzonych metod, skutecznie odsiewając osoby o nieodpowiednim potencjale oraz pozwalających na trafny wybór przyszłych talentów w organizacji. Firma chciała także upewnić się, na ile wykorzystywane w firmie narzędzia odzwierciedlają wyniki codziennej pracy, aby w przyszłości móc zwracać większą uwagę na te wymiary i czynniki, które istotnie wiążą się z kompetencjami i wartościami cenionymi w organizacji.

Rozwiązanie

title decoration

Aby osiągnąć postawione przez organizacje cele pozyskania i utrzymania najbardziej wartościowych pracowników Orange (dawniej TP) nawiązała wieloletnią, bliską współpracę z SHL Polska, w ramach, której skorzystano z wielu różnych dopasowanych do poszczególnych stanowisk testów zdolności SHL oraz Kwestionariusza Osobowości Zawodowej OPQ, a specjaliści HR zostali przeszkoleni z wykorzystywania narzędzi w taki sposób, by zapewnić wysoką standaryzację procesu oceny, prawidłową interpretację wyników oraz pozytywne doświadczenia dla pracowników i kandydatów dzięki udzielaniu profesjonalnej i szczegółowej informacji zwrotnej na temat uzyskanych rezultatów.

Rezultaty

title decoration

Dzięki zastosowaniu rozwiązań SHL Telekomunikacja Polska otrzymuje cenny i rzetelny wgląd zarówno w zdolności i preferencje osobowościowe kandydatów do pracy, jak i w mocne strony oraz obszary do rozwoju aktualnych pracowników firmy. Szeroki wybór rozwiązań pozwala Orange dostosować poziom oceny do wymagań stanowisk. Przekłada się to na lepsze decyzje podejmowane w zakresie rekrutacji i rozwoju pracowników.

Dzięki powiązaniu rezultatów badań SHL z miernikami efektywności pracy Orange Polska uzyskała twarde dane na temat tego, jakie wymiary osobowości są istotne dla efektywności pracy na poszczególnych stanowiskach oraz na jakie cechy należy zwracać uwagę podczas przyszłych procesów rekrutacyjnych, chcąc zatrudnić ludzi o pożądanym przez firmę poziomie wyznaczonych kompetencji.

Skontaktuj się z nami


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI