Leadership Case 2

Enterprise Leadership Solution

NEXT CASE

O kliencie

title decoration

Globalna firma doradcza oferująca usługi dla biznesu, obecna w 120 krajach, zatrudnia ponad 200 tysięcy osób na całym świecie. Dostarcza swoim klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, podatkowo-prawnego oraz audytu.

Wyzwanie

title decoration

Głównym wyzwaniem dla Klienta było spowodowanie, by liderzy organizacji zyskali szersze spojrzenie na organizację, powiązania między celami różnych działów i by działali w kierunku realizacji całej strategii firmy, a nie głównie celów swoich i swojego zespołu. Rywalizacja między dyrektorami, nieskuteczna komunikacja i wąskie zarządzanie wiedzą obniżały efektywność pracy, a firma przestała realizować swoje cele biznesowe. Zarząd firmy zdecydował, by przyjrzeć się aktualnemu stylowi zarządzania w firmie i dostosować go do aktualnych potrzeb biznesu.

Rozwiązanie

title decoration

Klient doszedł do wniosku, że potrzebuje większej niż do tej pory gwarancji sukcesu liderów, jak również namacalnego zwrotu z inwestycji w ich rozwój. Odpowiedzią na te potrzeby było wdrożenie modelu przedsiębiorczego przywództwa, skupiając się w pierwszym etapie na wyższej kadrze menedżerskiej. Klient zaczął od zdefiniowania tego jakie zachowania, postawy i motywacja jest niezbędna do zrealizowania celów firmy. Zostały one następnie przełożone („zmapowane”) na kompetencje opisane w modelu przedsiębiorczego przywództwa. Poprzez internetową platformę oceny Talent Central, wytypowani menedżerowie wypełnili zestaw testów i kwestionariuszy badających kompetencje liderskie. Następnie wzięli oni udział w dwudniowych warsztatach rozwojowych, gdzie w oparciu o rezultaty oceny, jak i dodatkowe ćwiczenia interakcyjne, uczyli się nowego podejścia do zarządzania. Opracowane zostały także indywidualne plany rozwoju, a Zarząd otrzymał szczegółowy raport pod kątem silnych i słabych stron zespołu, ryzyk i sposobów ich redukowania w przyszłości.

Rezultaty

title decoration

Obecnie model przedsiębiorczego przywództwa wdrażany jest na poziomie średniej kadry menedżerskiej. Kompetencje z tego modelu wykorzystywane są również podczas rekrutacji na wyższe stanowiska menedżerskie w firmie – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Dyrektorzy działów chętniej ze sobą współpracują, angażują swoich podwładnych w projekty międzydziałowe i właśnie wypracowują lepsze metody dzielenia się wiedzą. Zarząd z kolei zmienił podejście do planowania strategii biznesowej, definiując wspólne lub pokrywające się cele dla wielu działów, zyskując dzięki temu większą synergię.

Skontaktuj się z nami


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI