HiPo Case

Succession Planning Solution

NEXT CASE

O kliencie

title decoration

Jedna z największych firm biotechnologicznych na świecie, która obecna jest w ponad 100 krajach i zatrudnia prawie 20 000 pracowników. Założona w 1980 roku w Kalifornii (USA), skupia się na rozwoju innowacyjnych produktów pomagających milionom pacjentów w zwalczaniu chorób onkologicznych, chorób serca, kości i stawów, nerek oraz układu nerwowego.

Wyzwanie

title decoration

Głównym wyzwaniem dla Klienta było zredukowanie do minimum ryzyka związanego z ewentualnymi niepowodzeniami jej przyszłych liderów. Organizacja zdawała sobie sprawę, że potrzebuje właściwych liderów na właściwych miejscach i we właściwym czasie. Dla biznesu było jasne, że odpowiednia inwestycja w rozwój liderów przyszłości to większe prawdopodobieństwo sukcesu dla organizacji.

Rozwiązanie

title decoration

Klient zaczął od drobiazgowego przeglądu tego, jak do tej pory przebiegały procesy selekcji kandydatów na przyszłych liderów i sukcesorów. Organizacja doszła do wniosku, że potrzebuje większej niż do tej pory gwarancji sukcesu przyszłych liderów, jak również namacalnego zwrotu z inwestycji w rozwój pracowników z wysokim potencjałem. Odpowiedzią na te potrzeby było wdrożenie obiektywnej oceny i selekcji kandydatów do programów rozwojowych. Rozwiązanie HiPo opracowane przez SHL w pełni odpowiadało na potrzeby biznesowe klienta. Zanim w pełni wdrożono obiektywną ocenę potencjału kandydatów do programów rozwojowych, przeprowadzono pilotaż, by sprawdzić użyteczność i trafność tego rozwiązania. Poprzez internetową platformę oceny Talent Central, wytypowani pracownicy wypełnili zestaw testów i kwestionariuszy badających aspiracje i zdolności. Zaangażowanie zbadano za pomocą ustrukturyzowanych wywiadów. Zarówno badani pracownicy, jak i ich przełożeni, otrzymali raporty dokładnie podsumowujące potencjał pod kątem wyżej opisanych trzech obszarów.

„Po przeanalizowaniu wszystkich wyników odkryliśmy, że tylko 24% pracowników, których do tej pory określaliśmy jako Talenty, to osoby z wysokim potencjałem. Stało się dla nas jasne, że musimy coś zmienić, by dokładniej identyfikować ludzi z potencjałem”, stwierdził Klient.

Po przeprowadzeniu pilotażu, Klient zdecydował się wdrożyć rozwiązanie HiPo, by wystandaryzować sposób selekcji do różnych programów rozwojowych.

Rezultaty

title decoration

Obecnie rozwiązanie HiPo stosowane jest przez Klienta jako etap selekcji kandydatów do puli sukcesorów, którzy obejmą w przyszłości bardziej odpowiedzialne role. Jest też częścią rocznego przeglądu potencjalnych Talentów, którzy mogliby stać się sukcesorami, jak również stosowany jest ad-hoc jako metoda oceny potencjału.

Podsumowując, rozwiązanie HiPo pomogło Klientowi:

  • Zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu przez przyszłych liderów
  • Wyselekcjonować do programów rozwojowych pracowników o najwyższym potencjale i odpowiedniej motywacji
  • Wprowadzić nowe standardy podejmowania decyzji rekrutacyjnych i awansów w organizacji
  • Wzmocnić wizerunek działu HR – menedżerowie liniowi postrzegają go jako strategicznego partnera dostarczającego im namacalnej wartości dodanej

Skontaktuj się z nami


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI