Grupa Rhenus

High-Potential Solution

NEXT CASE

Model SHL High Potentials

title decoration

Model SHL High Potentials służy identyfikowaniu osób z najwyższym potencjałem w organizacji oraz planowaniu precyzyjnie określonych programów rozwojowych. Mają one przygotować „potencjały” do pełnienia bardziej odpowiedzialnych ról w organizacji.

O kliencie

title decoration

Grupa Rhenus jest obecna na polskim rynku od 1995 roku. To firma świadcząca usługi z zakresu logistyki magazynowej i frachtowej, usług portowych, celnych, transportu morskiego oraz lotniczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami logistycznymi, zaawansowane rozwiązania w zakresie IT oraz infrastruktury, a także możliwość optymalizacji kosztów w całym łańcuchu dostaw. Pełni rolę wiarygodnego i stabilnego partnera biznesowego dla swoich Klientów przestrzegając najwyższych standardów jakości i wewnętrznych procedur korporacyjnych.

Wyzwanie

title decoration

Rozwój organizacji i realizacja celów strategicznych postawiły wyzwanie zespołowi HR by zidentyfikować w organizacji osoby z potencjałem oraz zaplanować ich rozwój by w przyszłości mogły wesprzeć organizację w realizacji wysoko postawionych celów. Nominacje menedżerskie wydawały się być niewystarczającym źródłem informacji o talentach. Selekcja tych najlepszych miała zostać zrealizowana z wykorzystaniem obiektywnych narzędzi by umożliwić dotarcie do osób, które mogły posiadać nieujawniony dotąd potencjał.

Rozwiązanie

title decoration

W partnerstwie z SHL i z wykorzystaniem modelu High Potential Rhenus Logistic przeprowadził identyfikację talentów w organizacji. Dzięki temu:

  • zidentyfikowano osoby posiadające potencjał do pełnienia roli talentów,
  • przygotowano skrojony na miarę potrzeb program rozwoju,
  • wprowadzono w organizacji zobiektywizowany model identyfikacji osób posiadających potencjał.

Skontaktuj się z nami


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI