Kalendarz Szkoleń

Uzyskaj prestiżowy certyfikat SHL – lidera w ocenie kompetencji!

Na szkolenie zapraszamy pracowników HR i menedżerów prowadzących rekrutację.

Rozmowa rekrutacyjna jest metodą oceny kompetencji najbardziej narażoną na popełnienie błędu. Jest zawsze trudna zarówno dla kandydata starającego się pokazać z jak najlepszej strony, jak i dla prowadzącego, który musi dzięki rozmowie zebrać dostateczną ilość wiarygodnych informacji, na podstawie których będzie podejmował decyzję co do przydatności kandydata na konkretne stanowisko.

Na szkoleniu certyfikacyjnym SHL nauczysz się:

  • Analizować stanowiska pracy, opracowywać specyfikację osobową i budować model kompetencji
  • Stosować karty kompetencyjne, unikalne narzędzie SHL, do prowadzenia dyskusji z przedstawicielami biznesu na temat kluczowych wymagań na danym stanowisku i wyboru kompetencji, które będą podlegały ocenie
  • Budować prawidłowe pytania pozwalające rzetelnie ocenić badane kompetencje
  • Konstruować proces rekrutacji w sposób wystandaryzowany pozwalający unikać błędów w ocenie kandydatów

Co zyskasz dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • Imienny certyfikat SHL – światowego lidera w ocenie kompetencji;
  • Wiedzę i umiejętności poparte wieloletnim doświadczeniem i najlepszymi praktykami SHL;
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw kart kompetencyjnych opartych na Uniwersalnym Modelu Kompetencji SHL;
  • Wiedzę na temat różnych metod oceny kompetencji stosowanych przez SHL, np. testów zdolności analitycznych, kwestionariuszy osobowości zawodowej i motywacji.

Proces certyfikacji trwa 2 dni i prowadzony jest w formie warsztatów.

Pierwszy dzień poświęcony jest między innymi analizie stanowiska pracy, budowaniu modeli kompetencyjnych oraz tworzeniu profilu kandydata w oparciu o karty kompetencyjne (Universal Competency Framework), a także konstruowaniu pytań do badania tych kompetencji i ćwiczeniu  umiejętności prowadzenia wywiadu.

Drugi dzień poświęcony jest ćwiczeniom w prowadzeniu rozmów z kandydatami, badaniu ich dopasowania do kultury organizacyjnej, motywacji i zaangażowania. Uczestnicy zapoznają się z zasadami prowadzenia procesu w sposób ustrukturyzowany, który zwiększa rzetelność oceny.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI