Know-How / Raporty

Badanie polskich liderów: Czy znaleźliśmy idealny profil lidera? To zależy…

09.11.2023

Jednym z filarów naszej oferty jest Przywództwo. Jest to obszar bardzo ważny dla naszych Klientów, a jednocześnie niejednoznaczny i oparty na niezliczonej liczbie teorii i założeń. W SHL daleko nam od teoretyzowania. Lubimy opierać się na badaniach i modelach ponieważ wierzymy, że nie ma jednego uniwersalnego stylu przywództwa, a skuteczność lidera często uzależniona jest od kontekstu biznesowego firmy, w której aktualnie pracuje. Sprawdzamy, które kompetencje menedżerskie są niezbędne do realizacji strategii oraz które przekładają się na lepsze wyniki firmy. Badamy co motywuje liderów, co wzbudza ich zaangażowanie i powoduje, że pozostają w firmie na dłużej. Jednocześnie, gdybyście nas Państwo teraz zapytali o profil idealnego lidera, najprawdopodobniej odpowiemy: „To zależy”.

Daleko nam od kategoryzowania liderów czy arbitralnego decydowania o tym, który styl przywództwa jest lepszy, a który gorszy. A mimo to przeprowadziliśmy badanie polskich liderów, by sprawdzić jak sobie radzą z rzeczywistością biznesową w naszym kraju. Nie uniknęliśmy podziału na kategorie (z naszych badań wynika, że w Polsce dominują cztery różne style przywództwa), ale doszliśmy też do wniosku, że żaden z rozpoznanych stylów nie jest ani lepszy ani gorszy, że wszystkie są skuteczne ale nie w każdej organizacji. To zależy.

Do analizy stylów przywództwa, jaki reprezentują polscy liderzy biznesu, skłoniło nas opracowanie przez SHL (wraz z firmą analityczną Gartner) globalnego Modelu Przedsiębiorczego Przywództwa (ang. Enterprise Leadership). Powstał on w odpowiedzi na wyzwania, z którymi muszą mierzyć się dziś liderzy w zmiennym otoczeniu biznesowym.

Badanie polskich liderów potwierdziło, że przedsiębiorczość ułatwia realizowanie celów firmy, szczególnie w tak zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu, w jakim obecnie funkcjonujemy. Wyniki pokazały także, że polscy liderzy reprezentują różne style przywództwa, które okazują się być równie skuteczne. To sugeruje, że w zależności od kontekstu biznesowego, specyfiki rynkowej i samej kultury firmy, sprawdzać się będą różni liderzy. Daje to pole do dyskusji na temat tego jaki styl przywództwa jest najlepszy dla Państwa organizacji nie tylko dziś, ale również jutro i za parę lat.

Niewątpliwie rezultaty badania zawarte w raporcie mają charakter unikatowy i stanowią pewnego rodzaju benchmark dla polskich liderów. Po pierwsze, porozmawialiśmy bezpośrednio z liderami na temat przywództwa w Polsce. Po drugie, oceniliśmy polskich liderów za pomocą sprawdzonego narzędzia badającego ich predyspozycje i kompetencje (Kwestionariusz osobowości zawodowej OPQ). Po trzecie, do badania zaprosiliśmy jedynie osoby na wysokich stanowiskach zarządczych, odpowiedzialne za różne obszary biznesowe. Po czwarte i najważniejsze, wszyscy zbadani przez nas liderzy są Polakami i pełnią funkcje zarządcze w Polsce (czasami również w regionie).

Wynikami zawartymi w raporcie będziemy się z Państwem dzielić na bieżąco.

 

Dots Dots

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań?

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji.