Talent Central

Talent Central to nowa, rewolucyjna platforma pozwalająca na używanie narzędzi SHL. Poniżej zebraliśmy instrukcje i najczęściej pojawiające się pytania:

W systemie Talent Central tworzenie projektu polega na wyborze narzędzi, dodawaniu kandydatów i rozesłaniu zaproszeń do kandydatów.

Tworzenie nowego projektu

 • Po zalogowaniu się, wybierz opcję Utwórz nowy z głównego paska menu
 • Następnie wybierz Projekt z listy rozwijanej

 

 • Pojawi się strona tworzenia projektu składająca się z siedmiu list rozwijanych.

UWAGA: Każde pole z gwiazdką jest obowiązkowe.

I. Rozwiń listę „Ustawienia podstawowe”

Sekcja Ustawienia podstawowe zawiera pięć pól (gwiazdką oznaczone są pola obowiązkowe):

 1. Nazwa projektu* – Wpisz nazwę, która w łatwy sposób zidentyfikuje projekt (np. Rekrutacja na stanowiska asystenta sierpień 2018). Jeśli wciśniesz przycisk Ulubione, projekt zostanie dodany do ulubionych i będzie wyświetlany na Twojej Stronie Głównej.
 2. Dodaj opis projektu – wpisz opcjonalny dodatkowy opis
 3. Termin zakończenia* – wpisz datę deadline’u dla kandydata. Po upłynięciu tego terminu kandydaci stracą możliwość wykonywania testu.
  1. Klikając na małą strzałkę przy Terminie zakończenia możemy go zamienić na „Liczbę dni do zakończenia”
  2. Jeśli Liczbę dni zakończenia pozostawimy puste będziemy w stanie stworzyć projekt bez daty deadlinu dla kandydata (kandydatom nigdy nie zostanie zabrana możliwość wykonania testu, chyba że zostaną zawieszeni w systemie)
 4. Znaczniki projektu: wybierz znacznik zgodnie z potrzebą.

II. Rozwiń listę „Produkty”

Wybierz produkty przypisane do wcześniej stworzonego Profilu Oceny.

Jeśli nie ma na liście interesującego Cię zestawu narzędzi lub system nie ma żadnych stworzonych Profili Oceny – możesz dodać narzędzie ręcznie:

 • Wybierz zakładkę Wybierz ręcznie.
 • Wyszukaj i dodaj interesujące Cię narzędzia na odpowiednim poziomie trudności i z odpowiednimi grupami normatywnymi.
 • Po dodaniu produktu pojawi się on na liście Wybranych produktów z prawej strony ekranu. (w przypadku kwestionariuszy pamiętaj o wybraniu odpowiedniego raportu z listy „Rekomendowanych testów”)
 • Wybór produktu potwierdzamy przyciskiem Zatwierdź.

III. Rozwiń listę „Użytkownicy”

 1. Wybierz Grupę Użytkowników przypisaną do tego projektu
  1. Grupa Użytkowników zawiera użytkowników z różnymi Rolami – zatem nie każdy z nich będzie miał te same uprawnienia w projekcie
  2. Twój login może być w więcej niż jednej Grupie Użytkowników
 2. Dodawanie innych użytkowników do projektu
  1. Można dodać do projektu użytkowników, którzy nie są częścią wybranej Grupy Użytkowników
  2. Pod pytaniem „Czy chcesz dodać innych użytkowników do projektu?” wpisz imię dodatkowego użytkownika
  3. Następnie kliknij Dodaj

IV. Rozwiń listę „Kandydaci”

Istnieją cztery sposoby na dodawanie kandydatów do projektu. Są to:

 • Dodawania indywidualnych kandydatów
 • Masowe dodawanie kandydatów
 • Linki anonimowe jednorazowego użytku
 • Linki anonimowe wielokrotnego użytku

 

Dodawanie indywidualnych kandydatów:

 • Wykorzystaj tą opcję gdy znasz dane swoich kandydatów i chcesz ich zaprosić do wykonania testów
 • Wypełnij: zwrot grzecznościowy, Imię, Nazwisko, Email oraz wybierz ich język
 • Następnie kliknij przycisk Dodaj.

 

Masowe dodawania kandydatów

 • Wykorzystaj tą opcję gdy znasz dane swoich kandydatów i chcesz ich zaprosić do wykonania testów ale jest ich bardzo dużo
 • Kliknij na link Pobierz plik szablonu aby pobrać plik .csv
 • Wypełnij 5 kolumn pliku (Zwrot Grzecznościowy, Imię, Nazwisko, Email, Język), następnie zapisz uzupełniony plik jako plik .csv
 • Kliknij link Importu zbiorczego aby wybrać i wgrać uzupełniony plik .csv

UWAGA: W pliku .csv tylko Imię, Nazwisko i Email są polami obowiązkowymi

 

Link anonimowy jednorazowego użytku

 • Wykorzystaj tą opcję gdy nie znasz jeszcze danych kandydata, ale chcesz stworzyć anonimowy link dla niego
 • Wpisz liczbę anonimowych linków którą chcesz stworzyć
 • Linki wygenerują się w momencie utworzenia projektu
 • Jeśli nie wiesz jak znaleźć wygenerowane linki, przejdź do Dostęp do linków jednorazowego użytku na str. 13 podręcznika.

 

Link anonimowy wielokrotnego użytku

 • Wykorzystaj tą opcję gdy chcesz np. umieścić link na swojej
  stronie Internetowej – tak by każdy chętny mógł się
  zarejestrować i wykonać test.
 • Zaznacz pole „Aktywuj link wielokrotnego użytku”. Wpisz maksymalną ilość kandydatów którzy mogą wykonać testy korzystając z tego linku
 • Link wygeneruje się w momencie utworzenia projektu
 • Jeśli nie wiesz jak znaleźć wygenerowane linki,  przejdź do Dostęp do linków wielorazowego użytku na str. 13 podręcznika.

V. Rozwiń listę „Powiadomienia”

Zdecyduj czy życzysz sobie aby system:

 • Informował Ciebie i/lub wszystkie osoby przypisane do projektu o nowych wynikach w projekcie
 • Zamieszczał Ciebie i/lub wszystkie osoby przypisane do projektu w kopii ukrytej wszystkich maili wysyłanych do Kandydatów

VI. Rozwiń listę „Wiadomości e-mail”

 • Wybierz alias poczty elektronicznej (takiego nadawcę zobaczy kandydat)
 • Każdy kandydat otrzyma standardowe zaproszenie do wykonania testów. System pozwala jednak na wprowadzenie własnego tematu zaproszenia oraz wiadomości która pojawi się przed tekstem zaproszenia systemowego.
 • Zdecyduj czy życzysz sobie aby kandydat otrzymał przypomnienie o wykonaniu testu w konkretnym dniu lub na x dni przed deadline’m na wykonanie testów.

VII. Rozwiń listę „Wiadomości do kandydata”

Zdecyduj jaka wiadomość pojawi się kandydatowi:

 • Po ukończeniu wszystkich testów
 • Na stronie logowania do testów
 • Na stronie z tabelą wyświetlającą testy jakie kandydat ma do wykonania

Publikowanie projektu

Po uzupełnieniu wszystkich siedmiu sekcji:

 • Wciśnij przycisk Utwórz projekt. Spowoduje to opublikowanie projektu. UWAGA: Przycisk ten tworzy projekt i wysyła maile z zaproszeniami do kandydatów.
 • Jeśli chcesz jeszcze sprawdzić projekt przed wysłaniem maili wybierz przycisk Zapisz jako projekt roboczy.
 • Po opublikowaniu projektu pojawi się okno informujące o stworzeniu projektu.

Profil oceny to wybrany zestaw narzędzi i raportów, który może być bazą do tworzenia przyszłych projektów.

Załóżmy że bardzo często tworzymy nowe projekty używając tego samego zestawu narzędzi. Ten zestaw narzędzi możemy zgrupować w profilu oceny. Następnie zakładając projekt zamiast ręcznie wybierać każde narzędzie – wybieramy stworzony wcześniej profil oceny. System samodzielnie załaduje narzędzia przypisane do tego profilu.

Tworzenie profilu oceny

 Profil oceny to wybrany zestaw narzędzi i raportów, który może być bazą do tworzenia przyszłych projektów.

Tworzenie nowego Profilu oceny

 • Po zalogowaniu się, wybierz opcję Utwórz nowy z paska menu
 • Następnie wybierz Profil oceny z listy rozwijanej
 • Wpisz nazwę Profilu oceny oraz opcjonalnie: opis
 • Istnieje również opcja dodania Poziomu oraz Grupy

 • Po uzupełnieniu powyższych danych, dodaj produkty, które chcesz zamieścić w danym Profilu Oceny.
 • Po uzupełnieniu wszystkich danych możesz zapisać Profil Oceny lub Zapisać profil i utworzyć projekt.

 • Wybierając przycisk Zapisz i utwórz projekt zapiszesz stworzony profil oceny i zostaniesz zabrany do strony tworzenia nowego projektu. Tworząc nowy projekt możesz wykorzystać nowo zapisany Profil oceny.

Tworzenie nowego użytkownika w systemie TalentCentral jest niezwykle proste.

Będąc w ustawieniach systemu, opcje wyświetlone są po lewej stronie ekranu. Aby stworzyć nowego użytkownika:

 • Rozwiń listę użytkownicy
 • Wybierz Zarządzaj użytkownikami
 • Pozwoli to na stworzenie nowych użytkowników lub na wprowadzenie zmian w już istniejących
 • Kliknij przycisk Nowy użytkownik aby rozpocząć wprowadzanie danych

Uwaga. Zanim wciśniesz przycisk Utwórz upewnij się że zaznaczona jest opcja Wyślij powiadomienie email. Użytkownik otrzyma email z linkiem do rejestracji. Na rejestrację będzie mieć 48 godzin.

Uwaga. Tworząc nowego użytkownika należy przypisać go do Grupy Użytkowników. Może to być grupa domyślna („Default”)

Zarządzanie użytkownikami

Oprócz dodawania nowych użytkowników system pozwala na dodatkowe akcje:

 • Dezaktywuj: blokuje konto użytkownika, uniemożliwiającnmu dostęp do systemu
 • Edytuj: pozwala na zmianę ustawień użytkownika (w tym zmiana Grupy Użytkowników czy Roli)
 • Powiadomienie: ponownie prześle maila rejestracyjnego do użytkownika

Możesz zarządzać i edytować utworzone projekty korzystając z paska menu albo bezpośrednio ze strony głównej jeśli dany projekt został dodany do ulubionych.

Ulubione projekty:

 • Projekty oznaczone jako ulubione pojawiają
  się na stronie głównej.
 • Klikając na nazwę projektu przejdziesz do
  strony edycji projektu
 • Klikając na link Wyświetl wyniki zostaniesz
  przeniesiony do strony z wynikami kandydatów
 • Klikając na link Kopiuj projekt będziesz w stanie
  stworzyć nowy projekt używający tych samych
  produktów

Wyszukiwanie i zarządzanie istniejącymi projektami

Aby dokonać edycji albo dodać informacje do istniejącego projektu:

 • Wybierz Zarządzaj z górnego paska menu by rozwinąć listę wyboru
 • Wybierz Projekt z listy rozwijanej
 • Zlokalizuj interesujący Cię projekt używając dostępnych filtrów a następnie wybierz projekt klikając w jego nazwę

Po opublikowaniu projektu możesz:

 • Edytować produkty
 • Dodawać dodatkowych użytkowników do projektu
 • Dodawać lub zmieniać kandydatów

Edytować ustawienia powiadomień, emaili, itp.

Aby ponownie wysłać emaile z zaproszeniami
do kandydatów odnajdź stworzony projekt
używając polecenia Zarządzaj z górnego paska
menu a następnie:

 • Rozwiń sekcję Zarządzaj kandydatami
 • Zaznacz kandydatów, którym chcesz
  ponownie przesłać wiadomość email
 • Następnie kliknij przycisk Wyślij ponownie

Aby wycofać zaproszenie do testów odnajdź stworzony projekt używając polecenia Zarządzaj z górnego paska menu a następnie:

 • Rozwiń sekcję Zarządzaj kandydatami
 • Zaznacz kandydatów, którym chcesz zablokować możliwość wykonania testów
 • Następnie kliknij przycisk Odwołaj. To uniemożliwi kandydatowi zalogowanie się do systemu.

Aby zmienić deadline na wykonanie testów pojedynczym kandydatom odnajdź stworzony projekt używając polecenia Zarządzaj z górnego paska menu a następnie:

Uwaga. Aby zachować zmiany musisz kliknąć przycisk Zaktualizuj projekt
 • Rozwiń sekcję Zarządzaj kandydatami
 • Zaznacz kandydatów, którym chcesz zmienić deadline
  wykonania zadań
 • Następnie kliknij przycisk Zmień termin zakończenia.

Wybierz nową datę deadline’u dla kandydata

Dostęp do wyników kandydatów przypisanych do danego projektu można uzyskać albo ze Strony głównej jeśli projekt został dodany do ulubionych albo używając polecenia Przeglądaj z Paska menu.

Wyszukiwanie projektu:

 • Wybierz Przeglądaj z górnego paska menu by rozwinąć listę wyboru
 • Wybierz Projekt z listy rozwijanej
 • Zlokalizuj interesujący Cię projekt używając dostępnych filtrów a następnie wybierz projekt klikając w jego nazwę

Przeglądanie wyników

 • Po wybraniu projektu zostaną wyświetlone szczegóły dot. wyników kandydata

 • Używając przycisków Pokaż wyniki / Pokaż status możesz zmienić
  dane wyświetlane przez system

 • Aby wyświetlić szczegółowy raport, kliknij na dostępną opcję w kolumnie Dostępne. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich dostępnych raportów.
 • System wyświetla wyniki testów zdolności w formie percentylowej. Można pobrać raport szczegółowy. Aby to zrobić kliknij na niebieską ikonę pdf w kolumnie Raport. Dla testów zdolności dostępny jest szczegółowy raport
 • W przypadku badań kwestionariuszowych wybierz raport który chcesz pobrać.
 • Dostępne są również różne filtry pozwalające na wyświetlenie tylko tych wyników, które spełniają nasze kryteria:

System pozwala na dogenerowanie dodatkowego raportu dla wszystkich lub poszczególnych kandydatów dodanych w ramach istniejącego już projektu. Umożliwia nam też niezwłoczne ściągnięcie interesującego nas raportu (jeżeli dany kandydat przystąpił już do testu / kwestionariusza i jest już dostępny pierwotnie dodany raport.

 

 • Kliknij przycisk Zarządzaj z górnego paska menu.
 • Następnie wybierz Projekt z listy rozwijanej.
 • Korzystając z dostępnych filtrów wyszukujemy interesujący nas projekt. Po jego zlokalizowaniu – klikamy w jego nazwę. System przenosi nas do funkcji zarządzania projektem.
 • Rozwijamy belkę Produkty.
 • Wyszukujemy i dodajemy interesujący nas Produkt.
 • Po jego wyborze pojawi nam się komunikat informujący o dodaniu nowego produktu.
 • Należy zatwierdzić wybór klikając Zatwierdź.
 • System spyta czy dodać produkt jako GŁÓWNY czy DODATKOWY.

 

PRODUKT GŁÓWNY – po aktualizacji projektu wszystkim kandydatom w ramach projektu zostanie wygenerowany dodany przez nas raport oraz wygeneruje się on wszystkim przyszłym kandydatom dodanym do tego projektu.

PRODUKT DODATKOWY – po aktualizacji projektu będziemy mogli wybrać, którym kandydatom w ramach projektu zostanie wygenerowany dodany przez nas raport.

 • Następnie należy zaktualizować projekt.

Dogenerowanie raportu dodatkowego wybranemu kandydatowi

 

Aby wygenerować z systemu raport dodatkowy dla wybranego przez nas kandydata w ramach istniejącego projektu:

 • Należy kliknąć Wyświetl projekt po wcześniejszej jego aktualizacji lub wyszukać i wejść w interesujący nas projekt korzystając z zakładki Zarządzaj.
 • Następnie rozwinąć belkę Zarządzaj kandydatami.
 • Wybrać lub wyszukać interesującego nas kandydata z listy.
 • Klikając na Niebieską strzałkę przy danych kandydata rozwijamy panel z informacjami na temat przypisanych do kandydata produktów.
 • Pojawi się lista produktów dodatkowych dostępnych w ramach projektu. Na tym etapie mamy możliwość przypisania kandydatowi dodany przez nas produkt dodatkowy klikając Zaproś.
 • Jeżeli kandydat wykonał już test / kwestionariusz bazowy (tj. na podstawie którego generowane są raporty), przypisany przed chwilą do kandydata produkt dodatkowy wygeneruje nam się automatycznie i będzie dostępny z pozycji przeglądania wyników.

Aby wygenerować z systemu raport w innym języków dla wybranego przez nas kandydata w ramach istniejącego projektu:

 • Kliknij przycisk Przeglądaj z górnego paska menu.
 • Następnie wybierz Projekt z listy rozwijanej.
 • Korzystając z dostępnych filtrów wyszukujemy interesujący nas projekt. Po jego zlokalizowaniu – klikamy w jego nazwę. System przenosi nas do funkcji przeglądania projektu.
 • Pojawi nam się widok dodanych do projektu kandydatów. Z lewej strony ekranu należy wybrać widok Pokaż wyniki.
 • Następnie wybrać lub wyszukać interesującego nas kandydata z listy.
 • Kolejny krok polega na wyświetleniu wszystkich dostępnych raportów przypisanych do kandydata poprzez kliknięcie na ikonkę przypominającą dokument.
 • Gdy otworzy się widok dostępnych raportów kandydata, należy kliknąć na Niebieski krzyżyk celem wygenerowania raportu w innym języku.
 • Pojawi nam się okno do wyboru grupy porównawczej (ustawianej po kliknięciu w Niebieski krzyżyk przy nazwie produktu). Następnie z listy rozwijanej możemy wybrać odpowiedni Język
 • Po ustaleniu interesujących nas szczegółów należy kliknąć Generuj, a raport niezwłocznie zostanie ściągnięty (do folderu domyślnie ustawionego), a następnie Zamknij.

Oczywiście. Kolorystyka może zostać dopasowana do Państwa oficjalnej kolorystyki. Oprócz tego do systemu może zostać wgrane Państwa logo.

Jeśli jesteście Państwo klientem SHL Polska prosimy o kontakt: zamowienia@shl.com.pl . Prosimy również o przesłanie nam Państwa logo oraz informacji o kolorystyce obowiązującej w Państwa firmie.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz pełen podręcznik do systemu TalentCentral