FAQ

 1. Poziom absolwencki i specjalistyczno-menedżerski:
  1. Test werbalny: 30 pytań, 19 minut
  2. Test numeryczny: 18 pytań, 25 minut
  3. Test indukcyjny: 24 pytania, 25 minut
 2. Poziom nadzorczy i operacyjny:
  1. Test werbalny: 30 pytań, 17 minut
  2. Test numeryczny: 18 pytań, 17 minut
 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Płeć (Mężczyzna / Kobieta / Wolę nie podawać)
 4. Tytuł (Pan / Pani / Nie podano)

Każdy z kandydatów oprócz rozwiązania testu właściwego musi po zalogowaniu wypełnić dane osobowe, przeczytać informację o danych osobowych oraz zobowiązać się do samodzielnego wykonywania testów. Oprócz tego każdy z testów może zostać przećwiczony. Testy ćwiczebne składają się z 8 zadań, w czasie ich rozwiązywania nie jest mierzony czas i kandydat może wykonać ten test próbny ile razy chce. 30/45 minut jest więc szacowanym czasem jaki każdy z kandydatów powinien przeznaczyć na wykonanie jednego testu w całości.

Tak, system wyświetla informację które z zadań zostały wykonane błędnie.

Nie, wynik (w postaci raportu) przesyłany jest do osoby zlecającej badanie. Warto jednak pamiętać że każdy z kandydatów ma prawo do uzyskania informacji zwrotnej o swoim wyniku.

Czas zaczyna być odmierzany w momencie wyświetlenia się na ekranie pierwszego zadania z testu właściwego. Czas jest cały czas widoczny w górnym prawym rogu ekranu.

Nie, gdy zostanie wyświetlone pierwsze pytanie i pojawi się zegar odmierzający czas – kandydat musi wykonać test do końca.

Wszystko jest w porządku. Test numeryczny uaktywni się po wykonaniu testu werbalnego. Test indukcyjny / logicznego myślenia uaktywni się po wykonaniu testu numerycznego.

Nie ma takiej możliwości.

Dwa testy nigdy nie są takie same. Gdy kandydat rozpoczyna test system losuje pytania z puli zadań. Nawet jeśli zdarzy się, że dwóch kandydatów będzie miało jedno lub dwa powtarzające się pytania – jest bardzo mało prawdopodobne, że będą je mieli wyświetlone na ekranie w tej samej chwili.